Princezny a rytíři na hradě!/Princesses and knights on the castle!

by

Den princezen a rytířů na Hradě Červený Újezd.  Tip na sobotní rodinný výlet byl jasný. Když jsem to oznámila holčičkám, byly nadšené. Volba oblečení pro tento den byla více jak jednoznačná. 🙂 Holčičky princeznovské šaty, kluci v kostýmech rytířů.

Po obědě jsme natěšeně nasedli do auta a vydali se na společný rodinný výlet s přáteli. Hrad Červený Újezd se nachází v Červeném Újezdě, přibližně půl hodiny jízdy autem z centra Prahy. Při příjezdu ke hradu Vás zaujme jeho architektura s bílou fasádou a jasně červenými střechami a věžičkami. Nicméně hrad nemá za sebou žádnou historickou minulost, byl totiž vybudován až v roce 2002. Můžete zde navštívit muzeum venkova a zhlédnout tak tradiční řemesla a život na venkově včetně skanzenu. Hrad slouží také k pořádání různých rodinných oslav, svateb či firemních akcí. Najíst se můžete v místní  dobové Krčmě nebo si dát kávu ve voňavé cukrárně. Odpočinek si pak dopřejte procházkou po krásné zahradě s jezerem.

IMG_1710

Během našeho sobotního odpoledne na děti čekaly soutěže, různé stánky s občerstvením a  s prodejem dobového zboží, živá vystoupení, malování na obličej a diskotéka. Počasí nám vyšlo, vše tedy probíhalo venku jak bylo původně v plánu. Po splnění všech úkolů si holčičky nedočkavě běžely pro odměny, které předávala opravdová princezna. 🙂 Radost byla veliká. Největší však z tancování s živou princeznou a živým rytířem na místní venkovní disco show. 🙂

Tímto dětským dnem jsme tak zahájili sezónu návštěv hradů a zámků a už se nemůžeme dočkat jaké výlety a dobrodružství nás čekají během letních prázdnin! Těšíte se také? 🙂

Krásné dny plné dobrodružství!

Petra

IMG_1679

Day of princesses and knights at the Castle Červený Újezd. Tip for Saturday’s family day was clear. When I announced it to girls, they were enthusiastic. Choosing clothes for that day was more than clear. 🙂 Girls in Princess dresses, the boys in costumes of knights.

FullSizeRender copy 10

After lunch we were excited got into the car and went for the family trip with friends. The Castle Červený Újezd is located in the Červený Újezd about half an hour driving from the city center of Prague (Czech Republic). Upon arrival at the castle you will appreciate its architecture with white façade and bright red roofs and turrets. However, the castle is not behind any historical past, it was built in 2002. You can visit the museum of rural architecture and traditional crafts and rural life here, including the museum.

The castle is also used for various family celebrations, weddings or corporate events. You can dine at the local Tavern period or have a coffee in a fragrant patisserie. Then treat yourself to a relaxing stroll around the beautiful gardens with a lake.

During our SatuFullSizeRender copy 6rday afternoon, there were lots of children contests, various food stalls and selling contemporary merchandise, live performances, face painting and a disco. The weather was excelent, therefore everything went out as originally planned. After completion of all competitions, the girls eagerly ran for rewards that passed real princess. 🙂 Everybody was ecstatic. But the greatest joy was the dancing with live princess and live knight on local outdoor disco show. 🙂

This children’s day we have started the season of visiting the castles and already can not wait to see what trips and adventures await us during the summer holidays! Are you excited too? 🙂

Beautiful days full of adventure!

Petra

IMG_1714

1

No Comments Yet.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *