Jak jste nastartovali léto?/How have you started the summer?

by

Miluji léto a vše, co je s ním spjaté. Ten pocit, kdy můžete vypnout a vplout do víru nových zážitků a dobrodružných cest.

Jen tak, nechat myšlenky plynout, snít a nechtít se probudit.

Jen tak, poslouchat šumění moře, nechat se omývat a dechberoucí západ slunce sledovat.

Jen tak, jít krajinou, dýchat a novou energii vnímat.

Vnímáte to stejně? Se všemi těmi letními vůněmi a chutěmi? Je zajímavé se nad tím zamyslet. Zastavit se a opravdu vnímat ten okamžik. Tu chvíli, kdy se zaposloucháte do šumění moře, tu konkrétní vůni třeba právě upečené třešňové bublaniny nebo tu konkrétní chuť třeba ledové kávy se zmrzlinou.

Léto vybízí k velkému množství vodních či jiných sportovních radovánek. K přípravě nových nápaditých dobrot na grilu, k objevování nového a nepoznaného, ke zdolání letních cílů. Ať je to pro Vás třeba vylézt na tu nejvyšší horu, navštívit vysněné místo, naučit se španělsky, napsat knihu nebo nalézt s dětmi schovaný poklad.

Já s holčičkama a s mámou jsme se vydaly na krásný holčičí pobyt do slunného Španělska koncem června a krásně jsme tak nastartovaly to naše vysněné léto.

Přeji Vám ať se Vám vše, co si přejete splní a užijete si to pravé, láskou nabité léto!

 

Krásný prázdninový pozdrav Vám všem přeje

Petra

 

image

image

I love summer and everything associated with it .  That feeling when you can turn off and enter into the maelstrom of new experiences and adventure trips.

Just to let thoughts flow, dream and not want to wake up.

Just listen to the murmur of the sea, let the wash and watch the breathtaking sunset.

Just to go to the countryside, breathe and new energy perceive.

Do you see it the same way? With all the summer scents and flavors? It is interesting to think about. Stop and really feel the moment. The moment you can listen to the murmur of the sea, the particular fragrance of just baked cherry cake or the specific taste of the ice coffee with an ice cream.

Summer calls for large quantities of water or other sporting pleasures. To prepare imaginative new delicious food on the grill, to discover new and unknown, to conquer summer targets.

If you need to climb the highest mountain, visit a dream place, to learn Spanish, write a book or find a hidden treasure with children, just do it.

Me, my girls and my mother went on a nice girly stay in sunny Spain at the end of June. So we have started our summer beautifully.

I wish you whether everything you want has come true in this lovingly enjoyed summer!

 

Beautiful holiday greetings to all of you

Petra

 

 

image

image

image

image

image

2

No Comments Yet.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *