Máte rádi překvapení?/Do you like surprises?

by

Máte rádi překvapení? Nebo raději překvapíte druhé? Proč se snažíme překvapit druhé nebo i sami sebe? Co nás vede k tomu udělat někomu radost?

Zamysleli jste se někdy nad tím? Každý jsme jinak založený. Někdo rád překvapí druhého třeba dárkem k narozeninám a někdo rád překvapí druhého raději nečekaně. Takovéto úplně nečekané mám nejraději. Mám ráda tu chvíli, kdy čekáte, jak bude druhý reagovat právě v tu nečekanou chvíli. V ten moment si plně uvědomuji, že mi dělá radost, když mohu spíše někoho překvapit já. 🙂 Čímkoli. Třeba jen malou drobností. Nebo jen úsměvem, když jdete po ulici a na někoho se mile usmějete.

Právě ty maličkosti dělají i z těch velmi všedních dnů, dny nevšední. Zkuste si třeba jeden den, kdy budete dělat samá překvapení jak druhým, tak i sobě. Jakmile se ráno probudíte, zkuste se místo nevlídné nálady, po zazvonění budíku, usmát a natěšit se na nový den. Připravte si obvzlášť dobrou snídani a zkuste třeba tu novou rtěnku, na kterou stále ještě nemáte odvahu. Napište vzkaz na papír: “Večer Tě čeká překvapení, přijď brzy z práce”, místo toho, abyste si posílali zprávu během dne prostřednictvím sms nebo e-mailu. Upečte koláč pro sousedku, která Vám zalévala květiny, zatímco jste byli na dovolené. Nakreslete obrázek pro dceru, když to nejméně čeká. Kupte květiny a doneste je mámě se vzkazem: “Mami, mám Tě moc ráda”.

Takovýchto maličkostí a malých překvapení, kterými můžete překvapit ostatní i sami sebe není nikdy dost. Lidé by měli být k sobě pozorní i ve chvílích, kdy to Ti druzí vůbec nečekají. A navíc je to nakažlivé. 🙂

Přeji Vám, ať co nejčastěji překvapujete druhé i sami sebe, bude nám tu na tom světě lépe! 🙂

Krásné dny plné překvapení

Petra

image

Do you like surprises? Or do you rather make a surprise to the others? Why do we try to surprise the others or even ourselves? What does lead us to make someone happy?

Have you ever think about it? Everyone is different. Someone prepares the surprise as the birthday gift and the other one likes to make a surprise rather unexpectedly. I prefer more the unexpected surprise. I love that moment when you expect that the other side will react very surprisingly in the unexpected moment. At that moment, I fully realize that it makes me happy when I can surprise someone rather then myself. 🙂 By anything. With a little things. Or just with a smile you give to anybody when you walk down the street.

Just doing the little things makes the very ordinary days, the extraordinary days. Let’s try it one day when you will make surprises to the others and to yourself all day too. Once you wake up, try to change your bad mood to the happy one. Prepare an especially good breakfast and also try to put the new lipstick on, even if you do not have the courage. Write a message on paper: “a surprise awaits you in the evening, come soon from work”, instead of sending a message during the day via sms or e-mail. Bake the cake for a neighbor who watered the flowers while you were on vacation. Draw a picture for your daughter while she does not expect it. Buy flowers and bring them to your mother with a small letter saying: “Mom, I love you.”

Such small things and small surprises, which can surprise is never enough. People should be attentive to each other even in the moments when others are not expecting it.  And it’s contagious. 🙂

I wish you to make surprises to others and to Yourself so often as it is possible. The life will be better!

Beautiful days full of surprises

Petra

1

No Comments Yet.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *