Soutěž – vyhrajte šperky dle své fantazie!

by

Máte rády pestrost? Vybíráte si doplňky a šperky podle příležitosti či podle nálady? Podle barev? Toužíte si udělat radost nebo byste rády obdarovaly kamarádku nebo třeba dceru? Tak se pojďte zapojit do soutěže a vyhrajte sadu ručně vyráběných šperků dle svého typu a barevného výběru od Sobieski.cz! Sada zahrnuje náušnice, náhrdelník a prsten.

Podmínky:

  1. Dejte LIKE mé facebookové stránce My Vanilla Life zde
  2. Dejte LIKE mé instagramové stránce My Vanilla Life zde
  3. Sdílejte tento příspěvek na své fb stránce
  4. Odpovězte na otázku: Jakou máte nejoblíbenější barvu nebo kombinaci barev a proč?

Vítězka s nejoriginálnější a nejzajímavější odpovědí si bude moci vybrat trojkombinaci šperků dle své barevné fantazie. Vítězku zveřejním na své fb stránce. Soutěžit můžete do 10.10.2016.

Barevné podzimní dny Vám přeje

Petra 🙂

 

image

image

image

 

Jak na pěkné lokny s kulmou od Remington/How to create beautiful curls with curling iron

by

Milé dámy, pokud máte rovné vlasy, toužíte oživit svůj účes nebo se chystáte na nějakou společenskou událost, mám pro Vás tip na pěkné vlny či lokýnky s kulmou Shine Therapy od Remington!

Mám jemné vlasy a přirozeně trošku zvlněné. Nikdy předtím jsem neuvažovala o žehličce nebo kulmě, mám ráda přirozený styl. A trošku jsem se obávala, že bych si mohla vlasy poškodit či vysušit.

Tato kulma od Remington mne však přesvědčila, že je skvělé mít doma takového pomocníka, se kterým můžete tvořit, upravit neposedné vlasy a ještě si je při tom navíc chránit.

Již při prvním použití Vás nadchne elegantní tvar kulmy a její lehkost. Po otevření krabičky mne mile překvapilo také pěkné a praktické,  žáruvzdorné pouzdro a ochranná rukavice, kterou si nasadíte na ruku, ve které nebudete držet kulmu.

Jakmile kulmu zapojíte do sítě a zapnete, zahřeje se během 30ti vteřin. Zatímco se kulma nahřívala, já jsem mezitím použila ochranný sprej na vlasy. Kulma je sice napuštěna kondicionéry a marockým arganovým olejem, což je obrovské plus oproti ostatním kulmám, ale pro ještě větší ochranu Vašich vlasů, je lepší navíc použít pečující sprej nebo pěnu podle typu vlasů.  abyste tak předešly případnému přehřátí nebo vysušení.

Na této kulmě velmi oceňuji několik různých druhů nastavení teploty podle typu Vašich vlasů. Při jemných vlasech, jako mám já, je lepší použít mírnější teplotu. Zatímco Vy dámy, které jste obdařené pevnými vlasy nebo máte vlasy těžko tvarovatelné,  zvolte klidně vyšší teplotu, aby výsledek byl viditelný.

S touto kulmou můžete tvořit lokny a vlny různé hustoty i délky, vlasy jsou po použití krásně hebké a pružné. Pokud máte doma holčičku, tak jako já mám dvě, můžete pomocí kulmy i z nich občas vykouzlit pohádkové princezny :-).

K této praktické a velmi lehce se ovládající a zkrášlující “beauty pomocnici” nemám opravdu žádnou výtku. Ba naopak, doporučuji ji každé ženě, která touží oživit svůj účes podle nálady či příležitosti. Doporučuji ji ženám a dívkám i s těmi nejjemnějšími vlasy, které baví tvořit a při tom vědět, že si své vlasy mohou chránit!

Krásné lokny Vám přeje

Petra

image

image

Dear ladies, if you have straight hair or you want to brighten your hairstyle or going to a social event, I have a tip for nice waves or curls with a curling iron from Remington Shine Therapy!

I have fine hair and naturally slightly wavy. I had never thought before of iron or curling iron, I like the natural style. I was a little bit afraid that I could damage or dry my hair.

However, this curler from Remington persuaded me that it is great to have such a home helper, with which you can create hairstyles and still   protect your hair.

At the first use, you will be inspired with an elegant shape of curling iron and its lightness. Upon opening the box I was pleasantly surprised with refractory sleeve and protective glove, which you put on the hand that you don’t keep the curling iron.

Once curling iron is plugged into the network and turn on, will be warmed within  30 seconds. While curling iron was heated, I used protective hair spray. Although curling iron is filled with water conditioners and Moroccan argan oil, which is a huge plus compared to other curling irons, it is better to use extra care spray or foam depending on the type of hair and to prevent possible overheating or drying out.

I very much appreciate several different kinds of temperature settings depending on the type of hair. When you have fine hair like me, it is better to use lower temperature. If you have thick hair, choose a higher temperature, so the result was visible.

With this curling iron you can create curls and waves of different density and length and your hair will be always beautifully soft and flexible. If you have a daughter as I have two, you can use a curling iron and have occasionally fairytale princesses :-).

I have no complaints with this practical and very easily controlling “beauty helper”. I recommend it to every woman who needs to revive her hairstyle according to the mood or the occasion. I recommend it for women and girls with even the finest hair!

I wish you beautiful curls

Petra

No tags 0 Comments 2

Vyžeňte chmury z hlavy/Banish the gloom!

by

Popadne Vás někdy splín a špatná nálada? Máte pocit, že najednou je všechno špatně, nic se Vám nedaří, nejste pro věci zapálení? Jste vyprahlí a bez energie? Ano, myslím, že tyto stavy zná každý z nás! I Ti, co jsou po většinu času spíše pozitivní bytosti…

Tento stav je však normální. Naznačuje nám, že je čas na změnu. Změnu malou, větší či velkou. Je to čas, uvědomit si, čím jsme si tyto myšlenky způsobili a hledat cestu, jak to změnit.

Vždy je potřeba v první řadě začít u sebe. Neobviňovat druhé, že mohou za nějaký myšlenkový stav, ve kterém se právě my teď nacházíme. Přemýšlet o sobě a začít jednat. To je ta cesta.

Většinou, když se člověk dostane do stavu, kdy má pocit, že už nemůže dál, nebo, že se nemůže pohnout z místa, nastane ten správný čas, který v nás vyvolá sílu změnit to.

Zákony přírody potvrzují pravidlo, že právě v těch nejtěžších chvílích dokáže člověk plně nastartovat a objevit svůj potenciál. Potenciál, který ho navede na správnou cestu. Samozřejmě nesmí chybět odvaha. Pokud se budeme bát, změny nenastanou.

Můžeme změnit své myšlení, způsob jednání, přístup k sobě i k druhým. Všechno, co si v myšlenkách představujeme, to také přitahujeme. A pokud se rychle naučíte zahnat chmury a tzv. přeladit, vše kolem nás se najednou začne měnit. A vše bude opět veselejší. Když se k tomu přidá třeba vydatná procházka na čerstvém vzduchu, četba inspirativní knihy nebo poslech hudby, která nám dodává energii, budou myšlenky hned o to veselejší.

A proto Vám přeji, aby jste takových veselých dnů, plných nadhledu, měli nadbytek.

Krásné sluníčkové dny

Petra

image

Grabs you ever dejection and bad temper? Do you feel that everything is wrong, nothing is good and you are not fired for things? Are you parched and with no energy? Yes, I think these states knows everybody of us! Even those who are most of the time rather positive thinking …

This condition is normal. It suggests us that it is time for a change. Small change, big or bigger one. It’s time to realize why we have bad mood  and find a way to change it.

It is always necessary in the first place to start with ourselves. Don’t blame others that they cause us bad mood. Thinking about yourself and start acting. This is the way.

Usually, when a somebody gets to the point where he feels he can no longer continue, or that he can not move from the place, this is the right time, which invokes in us the power to change it.

The laws of nature proves the rule that in the most difficult situations a person can fully start and discover it’s potential. The potential that it guides to the right way. Of course, do not miss the courage. If you worry, changes can not occur.

We can change our thinking, behavior, and attitude to ourselves and to the others. Everything you can imagine in the thoughts, it can happen. And if you quickly learn to banish the gloom and retune, you suddenly begin to change everything around. And everything will again be happier. When you add a hearty walk in the fresh air, reading inspirational book or listening to music that gives you energy, the thoughts will be immediately more cheerful.

And so I wish you to have a surplus of those happy and perspective days!

Beautiful sunny days

Petra