Jak na pěkné lokny s kulmou od Remington/How to create beautiful curls with curling iron

by

Milé dámy, pokud máte rovné vlasy, toužíte oživit svůj účes nebo se chystáte na nějakou společenskou událost, mám pro Vás tip na pěkné vlny či lokýnky s kulmou Shine Therapy od Remington!

Mám jemné vlasy a přirozeně trošku zvlněné. Nikdy předtím jsem neuvažovala o žehličce nebo kulmě, mám ráda přirozený styl. A trošku jsem se obávala, že bych si mohla vlasy poškodit či vysušit.

Tato kulma od Remington mne však přesvědčila, že je skvělé mít doma takového pomocníka, se kterým můžete tvořit, upravit neposedné vlasy a ještě si je při tom navíc chránit.

Již při prvním použití Vás nadchne elegantní tvar kulmy a její lehkost. Po otevření krabičky mne mile překvapilo také pěkné a praktické,  žáruvzdorné pouzdro a ochranná rukavice, kterou si nasadíte na ruku, ve které nebudete držet kulmu.

Jakmile kulmu zapojíte do sítě a zapnete, zahřeje se během 30ti vteřin. Zatímco se kulma nahřívala, já jsem mezitím použila ochranný sprej na vlasy. Kulma je sice napuštěna kondicionéry a marockým arganovým olejem, což je obrovské plus oproti ostatním kulmám, ale pro ještě větší ochranu Vašich vlasů, je lepší navíc použít pečující sprej nebo pěnu podle typu vlasů.  abyste tak předešly případnému přehřátí nebo vysušení.

Na této kulmě velmi oceňuji několik různých druhů nastavení teploty podle typu Vašich vlasů. Při jemných vlasech, jako mám já, je lepší použít mírnější teplotu. Zatímco Vy dámy, které jste obdařené pevnými vlasy nebo máte vlasy těžko tvarovatelné,  zvolte klidně vyšší teplotu, aby výsledek byl viditelný.

S touto kulmou můžete tvořit lokny a vlny různé hustoty i délky, vlasy jsou po použití krásně hebké a pružné. Pokud máte doma holčičku, tak jako já mám dvě, můžete pomocí kulmy i z nich občas vykouzlit pohádkové princezny :-).

K této praktické a velmi lehce se ovládající a zkrášlující “beauty pomocnici” nemám opravdu žádnou výtku. Ba naopak, doporučuji ji každé ženě, která touží oživit svůj účes podle nálady či příležitosti. Doporučuji ji ženám a dívkám i s těmi nejjemnějšími vlasy, které baví tvořit a při tom vědět, že si své vlasy mohou chránit!

Krásné lokny Vám přeje

Petra

image

image

Dear ladies, if you have straight hair or you want to brighten your hairstyle or going to a social event, I have a tip for nice waves or curls with a curling iron from Remington Shine Therapy!

I have fine hair and naturally slightly wavy. I had never thought before of iron or curling iron, I like the natural style. I was a little bit afraid that I could damage or dry my hair.

However, this curler from Remington persuaded me that it is great to have such a home helper, with which you can create hairstyles and still   protect your hair.

At the first use, you will be inspired with an elegant shape of curling iron and its lightness. Upon opening the box I was pleasantly surprised with refractory sleeve and protective glove, which you put on the hand that you don’t keep the curling iron.

Once curling iron is plugged into the network and turn on, will be warmed within  30 seconds. While curling iron was heated, I used protective hair spray. Although curling iron is filled with water conditioners and Moroccan argan oil, which is a huge plus compared to other curling irons, it is better to use extra care spray or foam depending on the type of hair and to prevent possible overheating or drying out.

I very much appreciate several different kinds of temperature settings depending on the type of hair. When you have fine hair like me, it is better to use lower temperature. If you have thick hair, choose a higher temperature, so the result was visible.

With this curling iron you can create curls and waves of different density and length and your hair will be always beautifully soft and flexible. If you have a daughter as I have two, you can use a curling iron and have occasionally fairytale princesses :-).

I have no complaints with this practical and very easily controlling “beauty helper”. I recommend it to every woman who needs to revive her hairstyle according to the mood or the occasion. I recommend it for women and girls with even the finest hair!

I wish you beautiful curls

Petra

2
No tags 0 Comments 2

No Comments Yet.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *