Podzimní Vídeň/Autumn in Wien

by

Je podzimní ráno a před námi očekávaný dvoudenní výlet do Vídně. Vzpomínám, kdy naposled jsme v tomto krásném, kulturním městě s manželem byli. Ve vzpomínkách nacházím střípky ještě z doby, kdy jsme neměli děti. Nějaký ten pátek už to tedy bude. 🙂 Tentokrát jsme poprvé vzali dcery s sebou.

Den před odjezdem jsem byla trošku nejistá, zda opravdu odjedeme, neboť muž měl bolavý kotník a pomáhal si při chůzi jednou berlí. Asi si říkáte, že jsme se zbláznili, ale on se cítil na to, že to zvládne. Nedalo mi to a na internetu jsem si vyhledala možnost využití průvodce. Měla jsem štěstí. Našla jsem česky mluvící průvodkyni, která měla čas přesně tak, jak jsme potřebovali. 🙂 Našim cílem bylo skloubit dětský program s programem pro dospělé. A po většinu času, nemalé  vzdálenosti, přejïždět autem.

img_9588

Cesta do Vídně nám utekla. Navečer jsme se ubytovali v příjemném hotelu v blízkosti historického centra a těšili se na nový den plný očekávaných zážitků.

Ráno po snídani na nás česky mluvící průvodkyně čekala v hotelu. Prodiskutovali jsme náš plán zažít Vídeň zcela po turistické stránce s návštěvou těch nejvýznamnějších míst a ochutnávkou tradičních dobrot.

Byl příjemný podzimní den. Sice jsme byli po snídani, ale už jsme se nemohli dočkat, až si dáme typický vídeňský řízek s bramborovým salátem, sacher dort a vídeňskou kávu! 🙂

Kdo z Vás ve Vídni byl, tak určitě ví, co stojí za návštěvu. My jsme si udělali okružní cestu po památkách s průvodkyní autem a u několika zajímavých míst jsme zastavovali a prošli se. Co jsme navštívili? Zámek Belvedere a jeho zahrady, Chrám sv. Štěpána, který je dominantou v samotném centru města, zažili jsme jízdu kočárem s koňmi po historickém centru a nejvíce času jsme strávili v zábavného parku Prátr, kde samozřejmě nejvíc holčičky byly ve svém živlu. 🙂

img_0882

Sofinka říká:  “Maminko, mohla bych se svést v kočáře s koníčky jako ta Popelka? ” Tak tohle přání jsme naší princezně, která má svůj svět plný krásné dětské fantazie, splnili. 🙂

Ve Vídni je spousta paláců, muzeí, výstav, hudebních koncertů a lecjaká zákoutí k zasnění a objevování. Ale to třeba někdy příště. 🙂

Zde přináším vyzkoušené tipy, které mohu jen doporučit:

Průvodci ve Vídni:  zde 

Kde si dát Vídeňský řízek: zde

Kde si dát Sacher dort a vídeňskou kávu: zde

Ať už se do Vídně chystáte poprvé, nebo již po několikáté, má své kouzlo se sem vracet.

Přeji Vám krásné cestovatelské zážitky plné nezapomenutelných vzpomínek!

Petra

img_9478

It’s autumn morning and in front of us there is an expected two-days trip to Vienna. I remember the last time we were in this beautiful, cultural city with my husband. In the memories I can find pieces from the days when we did not have children yet. This time it was the first time we had token our daughters with us.

The day before departure, I was a little unsure whether we really go, because my husband had a sore ankle. Perhaps you are thinking that we were crazy, but he felt that he manages it. I had looked up the possibility of using the tour guide on the internet. I was lucky. I found a Czech-speaking guide, who had time exactly how we needed. 🙂 Our goal was to create a children’s program with a program for adults. And most of the time, considerable distances, riding in a car.

img_0879

The journey to Vienna was smooth. In the evening we were staying in a nice hotel near the historical center and were looking forward to a new day full of anticipated experiences.

After breakfast, our Czech-speaking guide was waiting at the hotel. We discussed our plan to fully experience Vienna with a visit to the most famous places and tasting of traditional delicacies.

It was a pleasant autumn day. Although we have just eaten breakfast, we could not wait to try a typical Wiener schnitzel with potato salad, Sacher cake and Viennese coffee! 🙂

Who was in Wien, definitely knows what is worth to visit. We took a tour of sightseeing with a guide and car and at several places we stopped and walked up. What we had visíted? Belvedere Palace and Gardens, St. Stephen church,  which is a landmark in the city center, we experienced a carriage ride horses around the historic center and we spent the most time in the Prater amusement park, where we and especially the girls were in their element. 🙂

img_0874

Sofia said: “Mom, I wish I could sit in a carriage with horses like  Cinderella.” We fulfilled this wish to our little princess, who has the world full of lovely baby fantasy. 🙂

In Vienna, there are plenty of palaces, museums, exhibitions, music concerts and lots of magic corners to reverie and discovery. But it must be for some next time. 🙂

Here are some of mine recommendations:

Tour guides: here

Where to eat the typical “Wiener schnitzel”: here

Where to taste a typical Sacher cake and Viennese coffee: here

Whether you are going to Vienna for the first time or for several times already, it has its charm to return here.

I wish you beautiful travel experiences full of unforgettable memories!

Petra

img_0875

img_9583

img_0877

img_9619

img_0886

img_9611

img_0876

img_9466

img_0878

img_0888

img_0881

img_0884

img_9585

img_0883

img_9462

img_0889

1

No Comments Yet.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *