Ranní inspirace/Morning inspiration

by

Mám rozepsaný článek… vždy, když jsem v klidu, dám si kávu a plně se soustředim, myšlenky plynou samy… najednou naskakují věty, slova a pocity, které se promítají na papír, zhmotňují se, stávají se jasnými, zveřejněnými tzv. černými na bílém…

IMG_5602

Někdy vlastně ani nevím o čem budu psát, nemám jasnou představu a jasný plán… a právě v těchto chvílích, které jsou nicneříkající, tajemné a neurčité, se může zrodit nápad.

Nápad, který by se dříve neujal nebo by nebyl tzv. vyslyšen, ale teď na něj přišla ta správná chvíle.

Velmi lehce se píše o veselých a pozitivních věcech a zážitcích v životě, ale o těch těžších, někdy i nehezkých a pro nás tzv. zkouškových, se už jen tak lehce nepíše nebo nemluví. Je určitě na každém, jak moc je světu otevřený, odevzdaný.

Je moudré a naplňující, když někoho můžete inspirovat, nadchnout, rozveselit, popostrčit nebo opravdu vzít za srdce. Nikdy nevíte, jak zrovna tomu druhému můžete v tu danou chvíli pomoci.

Věříte tomu?:

“Co se má stát, to se stane”

“Všechno se děje z nějakého důvodu”

“Jsou věci mezi nebem a zemí”

“Co tě nezabije, to tě posílí”

“Jak myslíš, tak konáš a přitahuješ”

 

Ať už to máte jakkoliv, přeji Vám, ať Vás neopouští inspirace, která Vás může tzv. nakopnout k neuvěřitelným věcem! 🙂

Krásné předjaří Vám přeje

Petra 🙂

IMG_5479

IMG_5779

I have itemized an article … whenever I’m calm, have a coffee and to concentrate fully, thoughts arise by themselves … suddenly jump on sentences, words and feelings that are reflected on paper, materialize, become clear, so published . black on white …

Sometimes I not even know what I’m going to write, I do not have a clear vision and a clear plan … and in those moments that are unimportant, mysterious and vague, idea can be born…..

The idea, which would not appear before or would not be heard, but now it has come at  the right time.

IMG_6048

We can write very gently about cheerful and positive things and experiences in life, but for those who have sometimes ugly and bad days or experience, it’s not easy to write or speak about. It is certainly up to the individual how much is open to the world..

It is wise and fulfilling when someone can inspire, cheer, nudge or really grab somebody’s heart. You never know how you can help to somebody at the right time.

Can you believe it ?:

“What’s going to happen, it will happen”

“Everything happens for a reason”

“There are things between heaven and earth”

“What does not kill you makes you stronger”

“How do you think, you attract”

 

Whatever you do, I wish you to have lots of inspiration around you which propels you to incredible things! 🙂

Beautiful early spring wishes you

Petra 🙂

 

IMG_5882

IMG_5757

0

No Comments Yet.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *