About me

"nadpozemská láska, vnitřní síla, všudepřítomná krása ~ unearthly love, inner strenght, ubiquitous beauty"

 

“žij naplno, plň si své sny a měj otevřené srdce”

“live fully, fullfill your dreams and keep your heart open”

 

Jmenuji se Petra Školoutová. Pocházím z Třebíče, ale již od roku 2001 bydlím v Praze. Dlouho se mě držela myšlenka založit si svůj blog. Už jako dospívající dívka jsem si opisovala a sama skládala různé verše.

Při studiu Cestovního ruchu na Vysoké škole obchodní v Praze, jsem přispívala svými články z cest v agentuře zajišťující studium a práci v zahraničí. Kromě zahraničních pracovních cest, jsem měla možnost také přijmout nabídku na studium angličtiny v Dublinu nebo pracovat a cestovat na Floridě či ve Skotsku.

Během práce v odvětví cestovního ruchu se mi naskytla možnost si přivydělávat jako fotomodelka či hosteska na různých akcích. Neminuly mě také soutěže a ocenění např.: 1. místo v soutěži Top Model Moravia 1998, 1. místo v soutěži Bílé perly Drogemy – soutěž o nejkrásnější úsměv 1999, 1. místo v soutěži Miss Foto Horáckých novin 2000 nebo 2. místo v soutěži Miss Photo Life 2001.

K mým vášním jako je cestování a focení také jistě patří další. Je to tanec, hudba, sport, kultura, umění, design, cizí jazyky, gastronomie, včetně jejího poznávání a ochutnávání při cestovatelských zážitcích, káva & čaj a jejich popíjení s těmi nejbližšími či ve společnosti veselých přátel a v neposlední řadě také spirituální oblast a pozitivní postoj k životu.

Jaro a léto si  kromě cestování také zpestřuji organizováním svateb na klíč. Je to krásná, akční práce, ve které se snoubí kreativita a cit pro detail s krásou.

S mým můžem si občas obohacujeme cestování jízdou na motorce. Ten pocit svobody a volnosti Vám přeji zažít!

Narozením našich dvou dcer jsem si uvědomila, jak může život tolik nabýt na hodnotě. Najednou máte touhu vše předávat, učit, pečovat a zároveň si ještě plnit své sny. Jde to, i když jste mámou. Zjistíte totiž, že lze i nemožné. Věřte si, buďte samy sebou, buďte silné a pozitivní. Chtějte to nejlepší pro rodinu, ale i pro sebe. Buďte šťastné! 🙂 Tento blog vznikl v dubnu 2016.

~~~

My name is Petra Skoloutova. I come from Trebic (small city in the Czech Republic) but from 2001 I live in Prague. Long time I held the idea of ​​setting up my own blog. Even as a teenager, I have copied and also consisted various verses.

During the study of Travel & Tourism at the University of Business in Prague, I wrote articles of roads in the company providing study and work abroad. In addition to foreign business trips, I also had the opportunity to accept the offer to study English in Dublin or work and travel in Florida or in Scotland.

While working in the tourism sector, I had the opportunity to earn as a photomodel and hostess for various events. I didn’t miss some competitions and awards.: 1st place in the Top Model Moravia 1998, 1st place in White pearls of Drogema – a competition for the most beautiful smile 1999, 1st place in the Miss Photo Horácké Newspaper 2000 or 2nd place in the Miss Photo Life 2000.

One of my passions like traveling and photographing, also sure to include others. It’s a dance, music, sports, culture, arts , design, foreign languages, gastronomy, including its learning and tasting at travelers’ experiences, coffee & tea and drinking with those closest or in the company of cheerful friends and last but not least spiritual area and positive attitude towards life.

Spring and summer in addition to travel I punctuate by organizing weddings on a turnkey basis. It’s a pretty, action job, that combines creativity and attention to detail with beauty.

Occasionally, I enrich trips by traveling on motorbike with my husband. The feeling of freedom and liberty I wish you to experience!

I realized how life can be so much gain in value by the birth of our two daughters. Suddenly, you desire to teach, share, care and at the same time to fulfill your dreams. It’s possible, even if you’re a mom. You will find in fact that everything can be possible. Believe in yourself, be yourself, be strong and positive. Want the best for the family, but also for yourself. Be happy! 🙂 This blog was created in April 2016.


myvanillalife.blog@gmail.com

 

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Message