Tag Archives bridesmaid

Už máte šaty pro družičky? Do you already have dresses for bridesmaids?

by

To mi takhle jednou moje oblíbená fotografka Alenka Šreflová povídá: “Jé, Péťo, hodila by ses nám na nafocení kolekce šatů pro dospělé družičky od EH Sisters, chtěla bys? Zkusím se zeptat, akorát nám chybí blondýna….” K mé radosti a spokojenosti na všech stranách to dopadlo!

Ještě před tím, než došlo k focení, jsem měla tu čest seznámit se s úžasnými talentovanými sestrami Hankou a Evičkou z EH Sisters, pro jejichž salón se šatami jsem mohla kolekci družičkovských šatů nafotit.

A nebyla jsem v tom sama! Bylo nás pět. Pět žen, které měly tu čest obléknout se do originálních barevných šatů. Šatů z krásných materiálů a se specifickými, ručně dělanými potisky, které odlišují EH Sisters od konkurence. Toto jsme měly všechny společné. Ale přeci jsme byla každá úplně jiná. Barva vlasů mluví za vše. 🙂

image

Ve stanovený den jsme se všechny sešly u fotografky Alenky doma, kde bylo vytvořené zázemí. O krásné účesy a líčení se zasloužila skvělá vizážistka Monika Navrátilová, kterou mám také moc ráda. Veselé a originální šperky od Sobiesky Jewellerykteré vyrábí krásná zrzka Kája, kterou můžete vidět na fotografiích,  a také kytičky od Fleur Fatale, dotvářely celkový krásný dojem celého projektu.

Počasí na focení bylo jako malované a nebránilo plně využít krás přírody, kde se Alenka fotografka mohla tzv. “vyřádit”. 🙂

Děkuji všem za krásný den a za nová seznámení se s okouzlujícími ženami, které můžete spatřit na krásných fotografiích a v krásných šatech z celé kolekce EH Sisters v článku od Alenky Šreflové ZDE.

Krásné, svatebně vábivé dny

Petra

image

One day one of my favorite photographer Alena Šreflová said to me: ” Oh, Petra, would you like to shoot with me a collection of dresses for bridesmaids adults for EH Sisters, would you? I’m going to ask them, we are just missing blonde …. ” To my delight there was a satisfaction on all sides!

Even before there was a photo shoot, I had the honor to get to know with the amazing, talented sisters Hanka and Eve from EH Sisters.

And I was not alone in this project! There was five of us. Five women who had the honor to dress up in original colored dress. Dresses of beautiful materials and specific, handmade prints that distinguish EH Sisters from the competition. This is what we all had in common. But after all, we were all very different. Hair color speaks for itself. 🙂

image

On the appointed day we all met at the home of photographer Alenka, which was created backgrounds. Beautiful work of hairstyles and make-up was due to a great makeup artist Monika NavratilovaI like her very much. Both colorful and original jewelery from Sobieski Jewellery, which produces beautiful redhead Kaja, who you can see in the photographs, and flowers from Fleur Fatale, were completed with an overall nice impression of the wedding project.

Weather for the photo shoot was beautiful that day and not to oppose to fully exploit the advantages of the beauty of nature. And where Alena could took high quality photos there. 🙂

Thank you all for a wonderful day and a new acquaintance with charming women, which you can see on the beautiful photos and in beautiful dresses from the entire collection of EH Sisters in an article by Alena Šreflová HERE.

Beautiful wedding,  tantalizing days

Petra

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image