Tag Archives Christmas

Vánoční nostalgie/Christmas nostalgia

by

Miluji to uvědomění si, že ten dlouho očekávaný den v roce je tady. Ranní vstávání je nabité očekáváním a já mám ten příjemně zvláštní pocit v břiše…vybavují se mi vzpomínky na dětství a začínám být nostalgická…. kéž bychom mohli alespoň na chvíli v tento den být zase dětmi…..

Vůně dobrot, purpury a jehličí provoní i ten nejvzdálenější kout a já si uvědomuji, že štěstí můžeš najít opravdu všude, kam se podíváš. I na místech, kam nedohlédneš, stačí, když si to představíš…

Venku se stmívá a kouzelná světýlka vánočních stromků za okny rozjasňují tichou a mrazivou noc. Tají se mi dech. Vnímám tu krásu a třpyt.

Kéž by to kouzlo a ten kouzelný den nikdy neskončil….jiskřičky v dětských očích jsou tou největší odměnou za celým tím nádherně pohádkovým dnem.

Nadechnu se a snažím se dostat všechnu tu lásku do sebe… kéž ten pocit lásky a klidu v duších trvá navěky….nechť i Vaše srdce jsou protknuty vlákny, zážitky a vzpomínkami, na které se nedá jen tak  zapomenout.

Magicky krásný Štědrý den

Vám přeje

Petra

img_2673

I love realizing that the long-awaited day of the year is here. Morning routine is full of expectations, and I got this strange feeling in the belly … I recall childhood memories and I’m getting nostalgic …. I wish we could be kids at least for a moment of this day again…

Fragrance of typical food, purples and needles smells even in the farthest corner and I realize that the happiness you can really find everywhere you look. Even in places where you can not see, just try to imagine it…

Outside is getting dark and magical Christmas tree lights behind the windows illuminate the silent, cold night. I have the breath away. I see the beauty and luster.

I wish this magic and that magic day never ended …. sparkle in children’s eyes is the greatest reward for that whole wonderful fairytale day.

Inhale and try to get all the love in myself … I wish this feeling of love and peace in the souls last forever …. and let your hearts are stuffed with fibers, experiences and memories, which can not be easily forgetten.

Magic Christmas

Wishes you

Petra

img_2980