Tag Archives colorful

Zachumlejte se do barevného podzimu!/Wrap into the colorful autumn!

by

Máte rádi podzim? Sluneční paprsky už nejsou tak teplé jako ty letní, ale přesto umí přírodu zozzářit. Sluníčko je pro nás v tomto období vzácné. Čekáme na každičký den, kdy jenom vysvitne. Deštivé a zamračené dny nejsou vzácností. I přesto se pojďte naučit mít toto období rádi, pokud již tak už nečiníte! 🙂 Pojďte se zachumlat do barevného podzimu!

img_7265

Co se Vám vybaví pod slovem “podzim”? Barevné listí, čaj, teplo domova, setkání s přáteli v kavárně? Je toho spoustu. Mne vždy ze všeho nejvíce, a stále, fascinuje příroda. Tu barevnou krásu, která  dokáže rozzářit oči a pohladit duši, od žluté, oranžové, přes červenou až po tmavě hnědou barvičku.

Je to čas na podzimní procházky. Po načerpání čerstvého vzduchu a vstřebání nové barevné energie pro duši, máte chuť zaskočit do blízké čajovny či kavárny a občerstvit se teplým čajem či kávou. A nejlépe s nějakou dobrotou k tomu, že? 🙂

Máte špatnou náladu, když je deštivo a zamračeno? Zkuste si obléci nějakou veselou barvičku a den se Vám hned rozzáří! 🙂 Využijte čas, kdy je venku nevlídno. Nápadů je spoustu.

img_7267

Na podzim se člověk zbavuje všeho, co už nepotřebuje, dokončuje nedokončené. Ať už je to úklid domácnosti, šatníku, pracovní úkoly, tak by to měly být i odpuštění druhým i sobě, aby člověk mohl jít dál s novou energií.

Je to čas přemýšlení o věcech, o lidech, o životě. Zachumlejte se  do peřin, pusťte si příjemnou hudbu a nechte myšlenky jen tak proudit. Prospěte se nebo se konečně začtěte do měsíců odkládané knihy. Při světlech vonných svíček relaxujte v horké napěněné vaně.

Tvořte! Zapojte se s dětmi do vaření, do vyrábění létajícího draka, do aranžování podzimních dekorací do domácnosti, do lepení a barvení koláže ze spadaného listí či do výroby originální masky na Halloween. Fantazii se meze nekladou.

Ať už trávíte podzim jakkoliv, mějte vždy srdce otevřené, radujte se z blízkosti a ze zdánlivých maličkostí.

Přeji Vám krásný barevný a zachumlaný podzim! 🍁

Petra

img_7264

Do you like autumn? The sun’s rays are not as warm as in the summer, but can shine the nature. The sun shines are not often in this period.  We are waiting for every day that just shines. Rainy and cloudy days are not rare. Even so, come and learn to love this period, if you haven’t already done yet. Let’s wrap in colorful autumn!

What do you think of under the word “fall”? Colorful leaves, tea, the warmth of home, meeting with friends in a cafe? It’s a lot. I have always been the most and still fascinated by nature. The beauty of colors that can brighten your eyes and caress the soul, from yellow, orange, through red to dark brown dye.

img_7100

It’s time for autumn walks. After pumping fresh air and absorb new color energy for the soul, you’ll want to pop into the nearby tearooms and cafes and refresh Yourself and the others with hot tea or coffee. And preferably with some cakes or cookies, Is that right? 🙂

Do you have a bad mood if it’ s rainy or cloudy outside? Try to put on a cheerful colourful clothes and your day will shine. 🙂 Take advantage of the time when is bad weather outside. A lot of ideas are coming…

In autumn, the man removes anything that does not need, is completing unfinished. Whether it’s housecleaning, cleaning wardrobe, working tasks, it would be even forgiveness of others and ourselves, so that one may go forward with renewed energy.

It’s time to think about things, about people, about life. Muffle into the covers, put on your pleasant music and let the ideas just flow. Benefit or finally read a month overdue books. When the lights scented candles, relax in the hot tub frothy.

img_7335

Create! Connect with the kids in cooking, in producing a flying dragon in arranging autumn decorations for your interior, in gluing and coloring collage of fallen leaves or in the production of original masks for Halloween. Imagination has no limits.

Whether you spend the autumn however, always keep an open heart, rejoice in the vicinity and the apparent trivialities.

Wishing you a wonderful and colorful autumn! 🍁

Petra

img_7449

img_7164

img_7104

img_7228

img_7262