Tag Archives dream

Dětská oslava snů/Kids celebration of dreams

by

Sníte o pohádkové narozeninové oslavě pro Vaše děti? Máte již nějakou představu, ale nevíte jak na to? Chcete se s nimi vrátit do dětských let?

Tak právě pro Vás zde mám konkrétní tip, jak může vypadat třeba oslava ve stylu Barbie. 🙂 Přesně, jak píši v úvodu, můžete se při přípravě vrátit spolu s dětmi do dětských let. A to se stalo i mně, kdy jsem svým dcerám uspořádala tuto oslavu a zároveň si splnila svůj dětský narozeninový sen. 🙂

IMG_3597IMG_3537

Jsem ráda, že jsem se rozhodla pro venkovní variantu, kde bylo dostatek prostoru pro vyžití dětí. Majitelka společnosti Party a Oslavy je velmi pečlivá, dohlédla tedy na všechny nezbytné detaily všech dekorací, připravila občerstvení a soutěž pro děti. A dokonce se převlékla za živou Barbie. 🙂 Pokud plánujete oslavu na nějaké téma, věřte, že u paní Barbory Malé budete na správném místě.

Překvapením každé narozeninové oslavy je dort. A ten, jelikož se oslava odehrávala ve stylu Barbie, nesměl chybět v podobě známé panenky. Zásluhu na přípravě krásného pohádkového dortu panenky Barbie měla cukrárna Fresco Gusto. Úžasné dortíky si zde nechávám dělat již několikátým rokem. A nechyběly také makronky. Byly delikátní. Mňam. 🙂

Holčičky s dětmi i maminky si oslavu příjemně užily a počasí nám hezky přálo. Škoda, že to vždy tak rychle uteče….a já budu přemýšlet, čím bych mohla holky překvapit příští rok…:-)

Plňte sny Vašim dětem, možná se přistihnete, že se zrovna jeden Váš dávno zapomenutý splnil právě i Vám! 🙂

Pohádkově krásné dny

Petra

IMG_3681

Are you dreaming of a fabulous birthday party for your children? Do you already have an idea but you do not know how to do it? Do you want to return yourself to childhood?

So just for you, here I have a specific tip, how might look a celebration in the style for example of Barbie. 🙂 Just as I had written in the introduction, you can return yourself with the children to childhood. And it happened to me when I was organizing this celebration for my daughters. And at the same time I had fulfilled my dream of the childhood’s  dream birthday. 🙂

IMG_3590IMG_3663

I’m glad I had choosen for the outdoor version of party, which had enough space for the enjoyment of children Company owner of Party a Oslavy is very careful, she oversaw all the necessary details of decoration, prepared snacks and competition for children. And even dressed up as a living Barbie. 🙂 If you are planning a celebration on any subject, believe that Mrs. Barbora Mala is the right person who can help you.

Big surprise of every birthday party is cake. And that, as the celebration took place in the style of Barbie, could not miss in the form of well known doll. A credit for preparing a beautiful cake of fairytale Barbie doll bore a patisserie Fresco Gusto.  I’m ordering these amazing cakes here already for several years. And there were also macaroons on the party. They were delicious. Yum. 🙂

Little girls, children and also mothers enjoyed the party with a nice weather we wished. Too bad it always runs so fast …. and I’m thinking about what I could surprise the girls next year … 🙂

Fill dreams for your children, you might find yourself with just one of your long-forgotten dream which just met you too! 🙂

Fabulously beautiful days

Petra

 

IMG_3547IMG_3682IMG_3685IMG_3665IMG_3677IMG_3594IMG_3664IMG_3592IMG_3684IMG_3678