Tag Archives food

Snídaně jako rituál/Breakfast as a ritual

by

Jak vypadá Vaše snídaně? Dopřejete si, uděláte si čas a v klidu posnídáte? Nebo se odbýváte a něco sníte po cestě do práce?

Já si raději přivstanu a ze snídaně připravím rituál. Lahodící chuti i oku. Vzácný čas, kdy si můžete srovnat myšlenky, rozpomenout si na vše, co Vás ten den čeká a potěšit hned po ránu ty nejbližší třeba úsměvem či pěknými slovy.

Člověk doplní tak novou energii nejen pro zvládnutí veškerých aktivit již od rána, tedy energii pro tělo, ale dodá vláhu i pro duši. Vaše srdce právě rozesměje jak barevná snídaně, kde inspiraci a tvořivosti se meze nekladou, tak veselé úsměvy, laskavá slova a čas strávený pospolu.

Neodbývejte se, snažte se začít den hýčkáním sebe i druhých již od rána. Uvidíte, že v tomto naladění bude probíhat i celý zbytek Vašeho dne. 🙂

Krásný den

Petra

How does your breakfast look like? Do you pamper yourself and make the time to have a breakfast with no hurry? Or you eat but you’re a little on the way to work?

I’d rather get up early and prepare the breakfast ritual. Pleasing taste and eye. Precious time when you can compare ideas, remember to whatever you are expecting for that day and cheer early in the morning the family with smile and nice words.

You just complete the new energy not only to cope with all activities since the morning, a complete energy for the body but bring the moisture for the soul too. Your heart just laugh as colorful breakfast where inspiration and creativity have no limits, so merrily smiles, kind words and time spent together.

Do not skimp on breakfast, try to start the day pampering yourself and others since the morning. You will see that in this positive mood and mind will be the rest of your day. 🙂

Beautiful day

Petra