Tag Archives gift

Blog jako narozeninový dárek/Blog as a birthday gift

by

Mám radost. Nový blog o životním stylu a cestování je na světě! 🙂 Když jsem si asi před půl rokem pohrávala s touto představou, bylo to úplně na začátku. A začátky mají většinou i svůj cíl, pokud vytrváte. Je to takový můj narozeninový dárek. Jarní, dubnový, magický. Proč právě magický? Jelikož byl zveřejněn na Čarodějnice, tedy 30. dubna. Z více stran jsem již slyšela: “Ty čaruješ, ty jsi čarodějnice”. Že by to mělo tedy souvislost? Ať je to jak chce, my ženy jsme všechny schopné kouzlit! Rozmyslete si tedy, co si budete v tento den a noc přát, prý to bude mít dlouhodobé následky. 🙂 Přání, představy, touhy a sny jsou přeci od toho, abychom si je plnily. Tak si je plňme! 

Krásnou magickou noc!

Petra

I’m happy. New blog of lifestyle and travel is here! 🙂 When I was about six months ago toying with this idea, it was the very beginning. And beginnings are usually also your goal, if you persevere. It’s kind of my birthday gift. Spring, April, magical. Why magic? Since it was published on the Witches, the 30th of April. From several sides I have heard: “You conjure, you’re a witch.” It should therefore connection? Whether that as it may, we women are all capable of magic! Consider, then, what you in this day and night wish, said it will have long term consequences. 🙂 Wishes, needs, desires and dreams are still there for us to implement them. Let us carry out the so!

 

Beautiful magical night!

Petra