Tag Archives Inspiration

Prázdniny v plném proudu/Summer holidays in full swing

by

Léto a vše, co je s ním spojené. Ten pocit, kdy můžete na chvíli vypnout a vplout do víru nových zážitků, relaxu i dobrodružných cest.

Jen tak nechat myšlenky plynout, snít a nechtít se probudit.

IMG_2100

Poslouchat šumění moře, nechat se omývat, rozjímat a dechberoucí západ slunce sledovat.

Jít krajinou, dýchat a novou energii vnímat.

Také to tak vnímáte? A k tomu všechny ty letní vůně a chutě. Miluji tohle roční období. Člověk má tendenci víc relaxovat, dopřát si odpočinek, ale zároveň touží i po dobrodružství, ke kterému právě tohle krásné letní počasí vybízí. Miluji atmosféru zahradního grilování, kdy pozvete rodinu nebo přátele a užíváte si letních dobrot a veselé nálady. Chuť melounu, malinové bublaniny, zmrzliny nebo ledové kávy samozřejmě nesmí chybět!

IMG_3378

Léto nás také láká k velkému množství vodních, sportovních či jiných radovánek. K objevování nového a nepoznaného, motivuje nás ke splnění letních plánů a cílů. Ať je to pro Vás třeba navštívit vysněné místo, naučit se zavařovat, přečíst si dlouho odkládanou knihu, naučit se francouzsky, ochutnat neznámé jídlo, začít cvičit jógu či podniknout s dětmi tajuplnou výpravu. 🙂

Ať už vás čeká cokoliv, máte malé či velké plány, všední i nevšední nápady, přeji Vám, ať je tohle krásné období v roce jen a jen podle Vašich představ!

Krásný prázdninový pozdrav Vám přeje

Petra

IMG_2017

I love summer and everything associated with it . That feeling when you can turn off and enter into the maelstrom of new experiences, relax and adventure trips.

 

Just to let thoughts flow, dream and not want to wake up.

IMG_3368

Šťastné děti/Happy children

by

Moji malé princezně už je pět let. Ani není možné, jak to rychle uteklo…ten čas tak letí…kéž by šly některé chvíle vrátit nebo zastavit a uvědomit si, jak kouzelné to dětství je. A jak vzácné, velmi jedinečné vzpomínky nám zůstaly.

I když nás občas ti malí zlobí, skáčou do řeči a neposlouchají, nedali bychom je ani za nic. Ať chceme nebo ne, jsou našimi učiteli a zrcadli. A to doslova. Určitě se přistihnete, a kolikrát i s údivem, jak to vaše dítko je vám vlastně strašně podobné. Nejen vizuálně, ale hlavně také svým chováním.

Někdy to může být úsměvné, ale někdy i alarmující. Pokud totiž budete mít stále špatnou náladu, vaše dítě ji bude nasávat a bude ji mít také špatnou, nebo se určitým způsobem bude špatně chovat. V tuhle chvíli je ten nejvyšší čas,  abychom si uvědomili, jaké dětství a jakou osobnost, bychom rádi vedle sebe, až vyroste, měli. Stále brebtající a nespokojenou nebo veselou a zdravě sebevědomou? To, co my jim předáme, mohou pak oni předávat dál. A nechceme náhodou všichni, aby to bylo štěstí, radost a láska? Určitě chceme.

IMG_9105

Ať už máte malé nebo větší děti, nebo dokonce, pokud ještě ani žádné nemáte, je důležité se zamyslet, jakou cestou chcete, aby se vaše dítě formovalo….děti jsou přirozeně plni lásky, štěstí a radosti a nemusejí o tom vůbec přemýšlet, prostě se tak chovají…naší snahou je, aby jim toto vše zůstalo, a nikam se, až povyrostou, nevytratilo.

A proto, radujte se, a vaše dítě se bude radovat s vámi….milujte a vaše dítě bude milovat vše kolem sebe….buďte štastni, a vaše dítě bude mít ten nejlepší scénář pro život…

Šťastné a nekonečně dlouhé úsměvy pro vás a vaše děti

Vám přeje

Petra

Všechno zlé je pro něco dobré/Every cloud has a silver lining

by

Všechno zlé je pro něco dobré….Už to slýcháváme léta letoucí…Jenže v ten daný moment, kdy nám opravdu není dobře, si tuto skutečnost vůbec neuvědomujeme. Je nám těžko, nevíme si rady, říkáme si: “Proč?”, “Proč zrovna mně se tohle děje”, “Ať už to skončí”….

IMG_8502

Zřejmě je důležité, abychom si z nějakého důvodu, tuto zkušenost prožili. Důvodů může být tisíce. Každý člověk potřebuje čas od času dostat tzv. lekci. Lekci do života. Život sám o sobě je zázrak a ať už tomu chceme uvěřit nebo ne, je to na tom světě dobře zařízené.

Dokonce se může stát, že tu samou lekci prožíváme opakovaně. Až do té doby, než přijdeme na to, co se nám ten sled událostí, ty konkrétní nepříjemné situace, snaží naznačit. Jsme zvědaví, rádi bychom dostali odpověď ihned, ale všechno má svůj čas. Ta správná odpověď, v ten správný okamžik přijde. Někdy je potřeba nechat věci plout, i když už si třeba nevíte rady, ale opravdu nechat být a plout.

IMG_8482

V momentě, kdy už jsme všechno vzdali a přestali vnitřně tzv. bojovat, se mohou najednou dít věci…Najednou začínáme dostávat odpověď na konkrétní otázku, odpověď na konkrétní situaci. Nastává procitnutí. Jasné odpovědi se hemží jedna za druhou a my se nestačíme divit, jak je to všechno najednou průzračné. Všechno, o čem jsme pochybovali, čemu jsme nevěřili, najednou dostává svůj jasný význam.

Začínáme si věci spojovat do souvislostí, vybavovat si konkrétní situace, chvíle a již chápeme, proč to tak všechno mělo být. Proč zrovna já jsem tohle musel prožít. Proč jsem si tím měl projít….A v tu chvíli si uvědomujeme, že opravdu “Všechno zlé, je pro něco dobré”. Ba někdy i výborné. K nezaplacení.

Přeji Vám, ať máte jenom krásné chvíle, ale pokud přijde občas někdy i mrak, ať vytrváte a uvidíte, že na konci vysvitne opět slunce. Slunce, které bude svítit ještě zářivěji, než-li kdykoliv předtím.

Krásné jarní dny

Vám přeje

Petra 🙂

IMG_8431

Every cloud has a silver lining… We have heard it for years… But at that moment when we do not really feel good, we do not realize this fact at all. It’s hard for us, we do not know, we say: “Why?”, “Why is this happening to me?”, “Let it end” ….

Ranní inspirace/Morning inspiration

by

Mám rozepsaný článek… vždy, když jsem v klidu, dám si kávu a plně se soustředim, myšlenky plynou samy… najednou naskakují věty, slova a pocity, které se promítají na papír, zhmotňují se, stávají se jasnými, zveřejněnými tzv. černými na bílém…

IMG_5602

Někdy vlastně ani nevím o čem budu psát, nemám jasnou představu a jasný plán… a právě v těchto chvílích, které jsou nicneříkající, tajemné a neurčité, se může zrodit nápad.

Nápad, který by se dříve neujal nebo by nebyl tzv. vyslyšen, ale teď na něj přišla ta správná chvíle.

Velmi lehce se píše o veselých a pozitivních věcech a zážitcích v životě, ale o těch těžších, někdy i nehezkých a pro nás tzv. zkouškových, se už jen tak lehce nepíše nebo nemluví. Je určitě na každém, jak moc je světu otevřený, odevzdaný.

Je moudré a naplňující, když někoho můžete inspirovat, nadchnout, rozveselit, popostrčit nebo opravdu vzít za srdce. Nikdy nevíte, jak zrovna tomu druhému můžete v tu danou chvíli pomoci.

Věříte tomu?:

“Co se má stát, to se stane”

“Všechno se děje z nějakého důvodu”

“Jsou věci mezi nebem a zemí”

“Co tě nezabije, to tě posílí”

“Jak myslíš, tak konáš a přitahuješ”

 

Ať už to máte jakkoliv, přeji Vám, ať Vás neopouští inspirace, která Vás může tzv. nakopnout k neuvěřitelným věcem! 🙂

Krásné předjaří Vám přeje

Petra 🙂

IMG_5479

IMG_5779

I have itemized an article … whenever I’m calm, have a coffee and to concentrate fully, thoughts arise by themselves … suddenly jump on sentences, words and feelings that are reflected on paper, materialize, become clear, so published . black on white …

Sometimes I not even know what I’m going to write, I do not have a clear vision and a clear plan … and in those moments that are unimportant, mysterious and vague, idea can be born…..

The idea, which would not appear before or would not be heard, but now it has come at  the right time.

IMG_6048

We can write very gently about cheerful and positive things and experiences in life, but for those who have sometimes ugly and bad days or experience, it’s not easy to write or speak about. It is certainly up to the individual how much is open to the world..

It is wise and fulfilling when someone can inspire, cheer, nudge or really grab somebody’s heart. You never know how you can help to somebody at the right time.

Can you believe it ?:

“What’s going to happen, it will happen”

“Everything happens for a reason”

“There are things between heaven and earth”

“What does not kill you makes you stronger”

“How do you think, you attract”

 

Whatever you do, I wish you to have lots of inspiration around you which propels you to incredible things! 🙂

Beautiful early spring wishes you

Petra 🙂

 

IMG_5882

IMG_5757

Věci mezi nebem a zemí/Things between heaven and earth

by

Jsou věci mezi nebem a zemí. Nikdo z nás vlastně netuší, jak to všechno funguje. Už jste si zkusili někdy něco přát a ono se vám to splnilo? Ale i věci, o kterých byste si mysleli, že se stát nemohou? Že by to určitě nebylo možné, aby se vyplnily?

Svět je jeden velký zázrak. A kdo věří, tomu se i ty zázraky mohou vyplnit, a kdo nevěří, okrádá se o možnosti plnit si své sny. Přece každý z nás má nějaké představy, přání, touhy, plány a sny nebo ne? Určitě ano. A všechno je to jenom o tom, jak hluboce a procítěně se na danou představu, přání či sen, dokážete zaměřit. Reálně si tu situaci zobrazit v mysli, jakoby už byla tady.

Stalo se vám někdy, že jste si znenadání vzpomněli na člověka, kterého jste velmi dlouho neviděli a ta myšlenka vás třeba držela několik dní…a ten člověk se najednou objevil? Ano, věřím, že něco podobného musel zažít snad každý…Říkáte si, jak je to jenom možné? Ano, jsou to právě ty situaci, které můžeme nazvat “věci mezi nebem a zemí”.

A “mezi nebem a zemí” může být vlastně cokoliv. Všechno, co si dokážete představit, jít si za tím, byť už malým přáním. Jen si to představte, něco pro to udělejte a čekejte…..třeba to najednou přijde a vy si řeknete: “Opravdu jsou věci mezi nebem a zemí…..”

Krásné dny plné splněných přání a představ

Vám přeje

Petra

IMG_3438

There are things between heaven and earth. Nobody really knows how it all works. Have you ever tried to make a wish and it came true? But even things that you would think that can not happen? That, it would not be certainly possible to happen?

The world is one big miracle. And who believe that even those miracles can happen, and who do not believe, deprives himself of the opportunity to fulfill their dreams. Each of us has some ideas, wishes, desires, plans and dreams or not? Definitely yes. And everything is just how deeply and feelingly on the idea, wish or dream you can focus on. Realistically, the situation display in the mind, as if it was here.

Have you ever thought that you suddenly remembered somebody whom you have not seen for a long time, and thought you should be held for several days … and the somebody suddenly appeared? Yes, I believe that something similar must have experienced just everybody … You say, how is it just possible? Yes, these are precisely the situations that we call “things between heaven and earth.”

A “between heaven and earth,” may actually be anything. Everything you can imagine, you go so far, though the use of small thinking. Just imagine, do something for it and wait ….. maybe it suddenly comes and you say: “the things between heaven and earth exist …..”

Beautiful days full of fulfilled wishes and ideas

Wishes you

Petra

IMG_3948

Co Vás inspiruje?/What inspires you?

by

Co všechno nás inspiruje? Už jste se nad tím někdy zamysleli? Nevím, kde začít, neboť inspirace je všude kolem nás…..

img_2037

img_2043

Lidé … nás mohou inspirovat tím, co dělají, jak se chovají, co vytvářejí pro své okolí, pro svět. Je spousta takových, od kterých bychom se mohli učit. Lidé nás inspirují pro naši další práci, pro náš další rozvoj, pro uvědomění si sebe samotného, mít se rád a využít svůj potenciál.

Příroda … tak tu miluji… co Vy? Zde nacházím inspiraci denodenně….nejen pro moji vášeň z focení, ale i pro rozjímání, načerpaní energie a srovnání si myšlenek, kdy zjistím, že některé starosti, kterými se zaobírám, jsou malicherné…nebo přijdu na nápady, nad kterými jsem si dlouho lámala hlavu a najednou jsou “tady”! K přírodě patří cestování. Také rádi cestujete? To obohacení zážitky, dojmy, vjemy, chutěmi a krásami, se kolikrát nedá ani slovy popsat….💗

Hudba, tanec, umění, knihy, móda, sport … obdivuji tvůrce všeho druhu, kteří inspirují, motivují a přináší hodnoty pro společnost. Je to pro nás pohlazení pro oči, tělo i duši. Čas na vnímání krásy, inspirace a lidské tvořivosti a představivosti.

Inspiraci a krásu můžeme vidět ve všem. Všude kolem nás jí je tolik, že se stačí jen soustředit, vnímat přítomnost a mít fantazii.

Přeji Vám, ať nacházíte vše, na co chcete najít odpověď nebo řešení…ať je inspirace Vaší každodenní součástí, cestou, po které se Vám krásně kráčí! 😉

Krásné dny

Petra

img_3135

What inspires us? Have you ever wondered about it? I do not know where to start, because inspiration is all around us …..

People … they can inspire us by what they do, how they behave, what they are doing for the world. There are plenty of those from whom we can learn. People inspire us for our further work, for our further development, becoming aware of ourselves, to love and to exploit ourselves.

Nature … so I love … what about you? I find inspiration there every day …. not only for my passion of photography, but also for contemplation, energizing and comparison of thoughts when I discover that some concerns, which I deal with are small … or come to the ideas over which I have long wondered and suddenly it is “here”! The nature includes travel. Do you also like travelling? Those enriching experiences, impressions, perceptions, tastes and beauty,  are many times not even words to describe …

Music, dance, art, books, fashion, sport … I admire all creators who inspire, motivate and bring value to the world. It gives us a caress for the eyes, body and soul. Time on the perception of beauty, inspiration and human creativity and imagination.

Inspiration and beauty can be seen in everything. There is enough inspiration all around us, just concentrate, perceive the presence and have imagination.

I wish you to find an answer or solution for everything you want … let your inspiration is an everyday part of the way, after which you walk beautifully! 🙂

Beautiful days!

Wishes You

Petra

img_3379

img_3197

img_3338

IMG_3529

Rok 2016/Year 2016

by

Jaký byl Váš rok 2016? Myslím si, že je velmi zajímavé a poučné se ohlédnout za uplynulým rokem a zhodnotit vše, co nám nabídnul, vzal, naučil nebo čím nás obohatil.

Většinou mají lidé tendence vše přecházet a se vší novou energií se pouštět do tvoření roku nového. Ale zastavte se na chvíli a projděte si měsíc po měsíci, a třeba si udělejte i poznámky, ze kterých budete čerpat a inspirovat se jimy do dalších let.

Rok 2016 byl pro mě zásadní, krásný i velmi těžký a přesvědčil mne o tom, že si budu již každým rokem psát speciální záznamy o všem, co budu považovat za důležité.

Důležité myšlenky, poznatky, zkušenosti, zážitky, dechberoucí chvíle, obohacující setkání, radosti, ale i strasti, které nás učí být silnějšími, jakmile je překonáme.

Rok 2016 byl ve znamení Opice, což byl můj rok. 😉 Cítila jsem, že je to znamení pro velké změny, a tak jsem se se vší energií pustila do založení svého lifestylového a cestovatelského blogu, který se mi podařilo zprovoznit v dubnu. Takový splněný sen. 😉 Ráda bych Vás zde i nadále inspirovala myšlenkami, články a fotografiemi a doufám, že se Vám budou i nadále líbit, a že Vás tak mohou trochu inspirovat a něco Vám předat. 😉 Také se Vám podařilo něco, co jste si plánovali?

aa006649-71bc-4b95-ba8b-5299b5afb634

Jsem vděčná za cesty, které jsem měla možnost uskutečnit v uplynulém roce jako je návštěva Finska, Itálie, Španělska, Rakouska, Slovenska a samozřejmě i objevování krás naší země. 🙂

Mezi nezapomenutelné momenty patří také, že se mladší dcera naučila jezdit na kole a starší dcera šla v září poprvé do školy.

Můj rok 2016 byl protknutý krásnými dny a chvílemi, ale objevily se i situace a chvíle, ze kterých nevíte kudy ven, ani jak dál… ale zpětně si uvědomuji, že byly pro mne zcela zásadní a důležité. Proč zrovna těžké chvíle mohou být pro Vás důležité? Protože právě ty Vás donutí něco změnit, jinak myslet, jinak vše uchopit, zahodit nepotřebné a vážit si důležitého.

Jsem za tento rok ráda. Byl mým velkým učitelem a věřím, že vše, co mne naučil, zhmotním v roce 2017 a i v letech následujících!

A proto i Vám přeji, ať se Vám plní sny, ať jste šťastni a hlavně, ať vždy u Vás vítězí láska! Neboť “Všechno, co potřebuješ, je láska”!

Energií a láskou nabitý rok 2017

Vám přeje

Petra

img_3379

What was your year 2016? I think that is a very interesting and informative to look back over the passing year and evaluate everything what has offered, taken, taught us or what we made good.

Usually, people have a tendency to skip the year and with all the new energy go into the new year. But stop for a moment and go through month after month, and maybe even take notes from which you draw and take inspiration for future years.

The year 2016 was crucial for me, beautiful and also very difficult and persuaded me that I’ll write every import record of everything that I deem important.

Important ideas, insights, experiences, adventures, breathtaking moments, enriching meetings, joys, but also the woes that teaches us to be stronger once it is overcome.

img_2870

Year 2016 was marked by a Monkey, which was my year. 😉 I felt that it was a sign for a big change. With all my energy I released to the foundation of the lifestyle and traveler blog that I managed to put into operation in April. Such a dream come true. 😉 I would like to  continue with inspirational ideas, articles and photographs for you and I hope that you will still enjoy the blog. 🙂 Have you also managed something you’d planned?

I am grateful for the path that I was able to realize in the past year as a visit to Finland, Italy, Spain, Austria, Slovakia and of course exploring the beauty of our country. 🙂

Among the memorable moments I also include that the younger daughter has learned to ride a bike and the older daughter went in September for the first time to school. 😉

My 2016 was larded with beautiful days and times, but there were also moments and situations from which you do not know the way out, nor how to go on … but in retrospect, I realize that for me were absolutely crucial and important. Why hard times may be important for you? It is that they teach you to change something, to think different, drop unnecessary and appreciate important.

img_3499

I am glad for this year. He was my great teacher and I believe that everything he taught me, I use in 2017 and in the following years!

And therefore I wish you to fulfill your dreams, to be happy, and most importantly, always let the LOVE win! Because “All you need is LOVE!”

With energy and love in 2017

Wishes you

Petra

img_5603

img_7567

img_4899

img_9893

img_0417

img_3527

img_9463

img_3512

img_3513

Vánoční nostalgie/Christmas nostalgia

by

Miluji to uvědomění si, že ten dlouho očekávaný den v roce je tady. Ranní vstávání je nabité očekáváním a já mám ten příjemně zvláštní pocit v břiše…vybavují se mi vzpomínky na dětství a začínám být nostalgická…. kéž bychom mohli alespoň na chvíli v tento den být zase dětmi…..

Vůně dobrot, purpury a jehličí provoní i ten nejvzdálenější kout a já si uvědomuji, že štěstí můžeš najít opravdu všude, kam se podíváš. I na místech, kam nedohlédneš, stačí, když si to představíš…

Venku se stmívá a kouzelná světýlka vánočních stromků za okny rozjasňují tichou a mrazivou noc. Tají se mi dech. Vnímám tu krásu a třpyt.

Kéž by to kouzlo a ten kouzelný den nikdy neskončil….jiskřičky v dětských očích jsou tou největší odměnou za celým tím nádherně pohádkovým dnem.

Nadechnu se a snažím se dostat všechnu tu lásku do sebe… kéž ten pocit lásky a klidu v duších trvá navěky….nechť i Vaše srdce jsou protknuty vlákny, zážitky a vzpomínkami, na které se nedá jen tak  zapomenout.

Magicky krásný Štědrý den

Vám přeje

Petra

img_2673

I love realizing that the long-awaited day of the year is here. Morning routine is full of expectations, and I got this strange feeling in the belly … I recall childhood memories and I’m getting nostalgic …. I wish we could be kids at least for a moment of this day again…

Fragrance of typical food, purples and needles smells even in the farthest corner and I realize that the happiness you can really find everywhere you look. Even in places where you can not see, just try to imagine it…

Outside is getting dark and magical Christmas tree lights behind the windows illuminate the silent, cold night. I have the breath away. I see the beauty and luster.

I wish this magic and that magic day never ended …. sparkle in children’s eyes is the greatest reward for that whole wonderful fairytale day.

Inhale and try to get all the love in myself … I wish this feeling of love and peace in the souls last forever …. and let your hearts are stuffed with fibers, experiences and memories, which can not be easily forgetten.

Magic Christmas

Wishes you

Petra

img_2980

Všechno, co potřebuješ, je Láska/All you need is Love

by

Láska? Co je to? Každý ví….ale….co všechno, nebo jakou všemožnou lásku toto jednoduché, ale výstižně-krásné slovo pojímá?

Když se zamyslíme, hřeje nás hned u srdce. Tato čarovná a pozitivní energie nám hned vykouzlí úsměv na tváři. Láska má mnoho podob. Nejčastěji si asi představíte partnerskou lásku nebo lásku k dítěti. Je důležité ji pěstovat, hýčkat a ochraňovat, přeci jenom je zranitelná…..

img_0719

Co nám láska dává? Dává nám sílu. Sílu jít dál, sílu věřit, sílu se smát, žít, dávat a tvořit.

Čím my můžeme lásce přispět? Já a přispět? Ano, můžeme přispět hrozně moc. Každý z nás. Dny plynou a plynou. Možná se nad tím  každý nepozastaví, ale já to vnímám velmi. Už jenom, když vstaneš, s jakou náladou se probudíš? Co kdyby jsi začal ke všemu, co ten den uděláš, nebo s kým se setkáš, vyjadřovat lásku? Tím mám namysli pozitivní postoj a hřejivá slova…..Co kdyby jsi každý Tvůj krok, čin, záměr, přání, touhu, nasměroval tak, aby šel od srdce a byl plný lásky? Tvá snídaně i cesta do práce nebo do školy bude vypadat úplně jinak, když se třeba usměješ na neznámého člověka, když koupíš jen tak kávu či květiny pro svoji šéfovou, když připravíš nějaké překvapení pro svoji rodinu.

Možná je to pro někoho těžké a málokdo si to dokáže představit…..že bude celý den konat jen dobro, usmívat se a vysílat pozitivní signály. A kdyby každý přispěl nebo aktivně lásku alespoň trošku každodenně vnímal, všechny skutky, chvíle a situace by dopadly nejlépe jak by mohly. A to my chceme nebo ne?

img_8154

Co vložíš, to se Ti vrátí. Co uděláš, to se Ti vrátí. Jak myslíš, to se Ti vrátí. Myslíš-li stále na: “to nejde”, “to se mi nepovede”, “já už nemůžu”, “to nemám rád”…..TO se Ti vrátí…..

Jak myslíme, tak i přitahujeme….přitahujeme myšlenky, situace, to, co se nám děje a dokonce i lidi, které potkáme…

Jsi to Ty, který může všechno změnit. Všechno, co potřebuješ je LÁSKA. Vnímej ji a používej. Ona Ti to vrátí. 🙂

Přeji Vám ať jste šťastni ve všem, co děláte a vše ať se děje podle Vašich představ a hlavně s láskou. 🙂

Krásné dny plné lásky

Vám přeje

Petra

img_0685

Love? What is it? Everyone knows …. but …. what, or what every kind of love this simple but accurately beautiful word conceives?

 

When you think about it, it just warms your heart. This magical and positive energy just conjure up a smile on your face. Love has many forms. Most often, you probably imagine a partner love or love to a child. It is important to cultivate it, pampered and protected, it still is vulnerable …..

img_1258

What does the love give us? It gives us strength. Strength to go on, strength to trust, strength to laugh, to live, to give and to create.

What we can do for love? Shall I do something? Yes, we can contribute so much. Every one of us. Days flow and flow. Maybe, not everybody thing about it but I do. Just when you wake up, what mood you wake up with? What about if you begin to express love to everything from you wake up to whom you meet? By that I’m thinking about positive attitude and warm words ….. What if you have your every move, act, intention and desire full of love? Your breakfast and the way to work or school will look completely different when you give a smile to the stranger, when you buy a coffee or flowers for your boss, even when you prepare a surprise for  your family.

Maybe it’s hard for someone and few of us could not imagine that ….. all day to do just good things, to smile and to send positive signals….. but if everyone contributed actively to love or at least give a little bit of love every day,  all deeds, moments and situations turned out as best as they could. That’s all we want it or not?

img_1070

What you put in, the same you get back. What you will do, the same you get back. How do you think, the same thoughts you get back. Do you think that you still: ” must do it”, “it does not lead me,” “I can not”, “I do not like” ….. every thoughts you get back …..

How we think, we attract …. attract ideas, situations, what happens to us and even people we meet …

You’re the one who can change everything. All you need is love. Feel it, and use it. Every thing, every thought, come back to you in other way.

I wish you, you’re happy in everything you do and everything should be done in accordance to your wishes and especially with love. 🙂

Beautiful days full of love

Wishes you

Petra

img_9879

img_1109

img_0424

Co pro Vás znamená naděje?/What does the hope mean to you?

by

Naděje? Co si představíte pod slovem naděje? Může to být víra, očekávání, motivace, touha po vyplnění se něčeho… Je to síla, myšlenková představa, aby se to, co si přejeme, či očekáváme, splnilo. Každý tento pocit zná. Drží nás nad vodou i ve chvílích, kdy máme pocit, že všechno již selhalo. Ale jak se říká “Naděje umírá poslední”.

img_8273

Bez naděje by byl náš život chudší. Vždyť si vzpomeňme, když jsme byly děti. Už jen očekávání, že přijdou prázdniny, nebo že dostanu pochvalu nebo odměnu za jedničku, bylo nadějeplné. Stálo nám to za to chodit do školy, protože jsme časem zjistili, že to je pro nás moc dobře, měli jsme naději, víru, že se naučíme číst, psát a počítat. Těšili jsme se z každého přečteného slova, věty, řádku. Odměny nás motivovaly ke konání, k nadějným výsledkům.

A tak tomu je i v dospělosti. Něco se nám nepodaří, ale ve skrytu duše se ukrývá alespoň kousek naděje, která nám napovídá: “Příště to zvládneš, příště se Ti to podaří lépe”. A tak to zkoušíme znovu, kolikrát až do té doby, než se nám to opravdu podaří tak, jak jsme si představovali.

img_2134

Všechno, co se nám v životě děje, se děje z nějakého důvodu. Říkáš si: “Proč? Co se to děje? Já už nemůžu”….pak nastane stav, kdy dáváš naději křídla a věříš ji, že je třeba druhá šance, že Ti pomůže, že to tentokrát může dopadnout tak, jak si představuješ…ano, a třeba to tak nakonec opravdu dopadne. Je možné, že i nad očekávání dobře. A ty děkuješ, že jsi měl tu sílu, tu naději, že jsi dal druhou šanci sobě, druhému, či druhým, pokračovat dál….naděje by nás neměla nikdy zklamat, protože ta nám dodává náboj do života, něco, o co se můžeme opřít….. Když se nad tím zamyslite, tak zjistíte, že to jste jenom Vy, Vaše duše a Vaše srdce…. proto, cokoliv, co vychází od srdce, stojí za to a bude se Vás to držet tak dlouho, dokud se naděje nenaplní.

img_7636

A proto buďte nadějeplní, učte děti, blízké i okolí, aby neztráceli chuť a energii i v těch nejtěžších chvílích, protože, pokud jim srdce napovídá: “Vytrvej, dočkáš se, stojí to za to”, je to ta nejlepší cesta k vyslednému naplnění.

Věřte, sněte a mějte naději, protože jak už jsem psala: “Naděje umírá poslední”.

Krásné naděje plné dny

Vám přeje

Petra

img_1873

Hope? What do you imagine under the word of hope? It may be a belief, expectation, motivation, desire for filling with something … It’s a force thought the idea that what we want or expect to be fulfilled. Everyone knows this feeling. Keeps us afloat even at moments when we feel that everything has failed. But as the saying: “Hope dies last”.

img_5962

Without hope, our life would be poorer. After all, we remember when we were kids. Just the expectation that they will come to vacation or get praise or reward for something, was hopeful. Was it worth it to us to go to school because we eventually learned that it is very good for us, we had a hope to learn, to read,  to write and to count. We enjoyed each of the read word line. Rewards motivated us to action, to the promising results.

And so it is in adulthood. Something is wrong, but secretly hides a piece of hope, which tells us: “Next time you do it, the next time you succeed better.” And so we try again as many times until, before we really succeed as we imagined.

Everything in our lives happens, happens for a reason. You say: “Why? What’s going on? I can not do” …. then condition occurs when you give hope and believe her wings that need a second chance that you will get help, this time it might end up as a imagine … yes, and maybe it finally does happen. It is possible that even well above expectations. And you thank you that you had the strength, the hope that you gave yourself a second chance to continue …. hope would not ever disappoint you, because it gives us a charge to life, something that we can rely on….. When you think about it, you will find that you’re just you, your soul and your heart …. therefore, anything that comes from the heart, it is worth it and will support you so until it is full of hope.

img_6699

And so be hopeful, teach children, family and friends not to lose appetite and energy even in the most difficult moments, because if their hearts suggests: “Hold on, wait, it’s worth it,” this is the best way to the final fulfillment.

Believe, dream and keep hope, because as I wrote: “Hope dies last”.

Beautiful days full of hope

Wishes you

Petra

img_5377

img_6704

img_8296

img_7790

img_8154

img_9876

img_6551