Tag Archives kids

Bublinománie/Bubble mania!

by

Máte rádi bublinky? Malé, větší, velké nebo ty úplně mega? Že nevíte o čem je řeč? Však, když se na malou chvíli ve vzpomínkách vrátíte do dětství, určitě se Vám vybaví, jak takový bublifuk vykouzlil radost a smích na všech dětských tvářích. Ano, řeč je právě o bublinách z bublifuku a ne jen tak ledajakého! Jde opravdu o Megabubliny!

Ve spolupráci se společností MEGABUBLINA.CZ, která zastupuje také předního českého bublináře Matěje Kodeše, jsme měly možnost s holčičkami strávit jedno krásné megabublinové odpoledne. Matěj Kodeš je mimo jiné držitelem mnoha světových rekordů zapsaných v Guinnessově knize rekordů! Např. do jedné bubliny zavřel najednou 214 lidí!

Jakmile jsme se s majitelkou společnosti Petrou Škývarovou Zychovou a fotografem z ateliéru Alfréd Kašpar, přesunuli do parku, holčičky pochopily, jak pracovat se speciálními šňůrkami na tvoření bublin a bublinománie mohla začít! 🙂 Šlo jim to parádně a skvěle se u toho bavily. Vyzkoušely si různé šňůrky a tvořily různě velké bubliny. Nadšeni jsme byli, když krásně zvládly i tu největší megabublinu! I já jsem se trochu zapojila a obdivovala tu duhovou krásu!

Je to opravdu zábava pro malé i velké. Bublifuky si můžete zakoupit na e-shopu společnosti MEGABUBLINA.CZ nebo je možné využít skvělé a netradiční bublinové show pro pořádání svateb, firemních večírků či jakýchkoliv soukromých oslav.

S touto duhovou parádou se opravdu nudit nebudete!

Krásné, duhově megabublinové zážitky Vám přeje

Petra

image

Do you like bubbles? Small, large, larger or mega bubbles? You do not know what is this about? However, go back to childhood for a short time in the memories, and you remember how such a bubble blower conjured laugh and joy to all the children’s faces. Yes, I’m talking just about the Bubble Blowing bubbles and not just of any! It’s really about Mega Bubbles!

In cooperation with MEGABUBLINA.CZ which also represents leading Czech Bubble Man Matěj Kodeš, we had the opportunity with my girls to spend one beautiful mega bubble afternoon! Matěj Kodeš is a holder of many world records listed in the Guinness Book of Records! E.g. one bubble suddenly closed 214 people!

Once we had moved, with the owner of the company Petra Škývarová Zychová and photographer from the studio of Alfred Kašpar, into the park, the little girls understand how to work with special cords to the formation of bubbles and bubble mania could start! 🙂 It was  so much fun for them. They tried out various cords and consisted of different sized bubbles. We were thrilled when they beautifully mastered even the largest mega bubble! Even I was a little involved and was admiring the beauty of the rainbow!

It’s really fun for young and old. Bubble blows can be purchased at the e-shop company MEGABUBLINA.CZ or you can use a great and unusual bubble show for Your weddings, corporate events or any private parties.

With this rainbow parade you will not get bored!

I wish you beautiful, rainbow, mega bubble experiences

Petra

 

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Dětská oslava snů/Kids celebration of dreams

by

Sníte o pohádkové narozeninové oslavě pro Vaše děti? Máte již nějakou představu, ale nevíte jak na to? Chcete se s nimi vrátit do dětských let?

Tak právě pro Vás zde mám konkrétní tip, jak může vypadat třeba oslava ve stylu Barbie. 🙂 Přesně, jak píši v úvodu, můžete se při přípravě vrátit spolu s dětmi do dětských let. A to se stalo i mně, kdy jsem svým dcerám uspořádala tuto oslavu a zároveň si splnila svůj dětský narozeninový sen. 🙂

IMG_3597IMG_3537

Jsem ráda, že jsem se rozhodla pro venkovní variantu, kde bylo dostatek prostoru pro vyžití dětí. Majitelka společnosti Party a Oslavy je velmi pečlivá, dohlédla tedy na všechny nezbytné detaily všech dekorací, připravila občerstvení a soutěž pro děti. A dokonce se převlékla za živou Barbie. 🙂 Pokud plánujete oslavu na nějaké téma, věřte, že u paní Barbory Malé budete na správném místě.

Překvapením každé narozeninové oslavy je dort. A ten, jelikož se oslava odehrávala ve stylu Barbie, nesměl chybět v podobě známé panenky. Zásluhu na přípravě krásného pohádkového dortu panenky Barbie měla cukrárna Fresco Gusto. Úžasné dortíky si zde nechávám dělat již několikátým rokem. A nechyběly také makronky. Byly delikátní. Mňam. 🙂

Holčičky s dětmi i maminky si oslavu příjemně užily a počasí nám hezky přálo. Škoda, že to vždy tak rychle uteče….a já budu přemýšlet, čím bych mohla holky překvapit příští rok…:-)

Plňte sny Vašim dětem, možná se přistihnete, že se zrovna jeden Váš dávno zapomenutý splnil právě i Vám! 🙂

Pohádkově krásné dny

Petra

IMG_3681

Are you dreaming of a fabulous birthday party for your children? Do you already have an idea but you do not know how to do it? Do you want to return yourself to childhood?

So just for you, here I have a specific tip, how might look a celebration in the style for example of Barbie. 🙂 Just as I had written in the introduction, you can return yourself with the children to childhood. And it happened to me when I was organizing this celebration for my daughters. And at the same time I had fulfilled my dream of the childhood’s  dream birthday. 🙂

IMG_3590IMG_3663

I’m glad I had choosen for the outdoor version of party, which had enough space for the enjoyment of children Company owner of Party a Oslavy is very careful, she oversaw all the necessary details of decoration, prepared snacks and competition for children. And even dressed up as a living Barbie. 🙂 If you are planning a celebration on any subject, believe that Mrs. Barbora Mala is the right person who can help you.

Big surprise of every birthday party is cake. And that, as the celebration took place in the style of Barbie, could not miss in the form of well known doll. A credit for preparing a beautiful cake of fairytale Barbie doll bore a patisserie Fresco Gusto.  I’m ordering these amazing cakes here already for several years. And there were also macaroons on the party. They were delicious. Yum. 🙂

Little girls, children and also mothers enjoyed the party with a nice weather we wished. Too bad it always runs so fast …. and I’m thinking about what I could surprise the girls next year … 🙂

Fill dreams for your children, you might find yourself with just one of your long-forgotten dream which just met you too! 🙂

Fabulously beautiful days

Petra

 

IMG_3547IMG_3682IMG_3685IMG_3665IMG_3677IMG_3594IMG_3664IMG_3592IMG_3684IMG_3678

Princezny a rytíři na hradě!/Princesses and knights on the castle!

by

Den princezen a rytířů na Hradě Červený Újezd.  Tip na sobotní rodinný výlet byl jasný. Když jsem to oznámila holčičkám, byly nadšené. Volba oblečení pro tento den byla více jak jednoznačná. 🙂 Holčičky princeznovské šaty, kluci v kostýmech rytířů.

Po obědě jsme natěšeně nasedli do auta a vydali se na společný rodinný výlet s přáteli. Hrad Červený Újezd se nachází v Červeném Újezdě, přibližně půl hodiny jízdy autem z centra Prahy. Při příjezdu ke hradu Vás zaujme jeho architektura s bílou fasádou a jasně červenými střechami a věžičkami. Nicméně hrad nemá za sebou žádnou historickou minulost, byl totiž vybudován až v roce 2002. Můžete zde navštívit muzeum venkova a zhlédnout tak tradiční řemesla a život na venkově včetně skanzenu. Hrad slouží také k pořádání různých rodinných oslav, svateb či firemních akcí. Najíst se můžete v místní  dobové Krčmě nebo si dát kávu ve voňavé cukrárně. Odpočinek si pak dopřejte procházkou po krásné zahradě s jezerem.

IMG_1710

Během našeho sobotního odpoledne na děti čekaly soutěže, různé stánky s občerstvením a  s prodejem dobového zboží, živá vystoupení, malování na obličej a diskotéka. Počasí nám vyšlo, vše tedy probíhalo venku jak bylo původně v plánu. Po splnění všech úkolů si holčičky nedočkavě běžely pro odměny, které předávala opravdová princezna. 🙂 Radost byla veliká. Největší však z tancování s živou princeznou a živým rytířem na místní venkovní disco show. 🙂

Tímto dětským dnem jsme tak zahájili sezónu návštěv hradů a zámků a už se nemůžeme dočkat jaké výlety a dobrodružství nás čekají během letních prázdnin! Těšíte se také? 🙂

Krásné dny plné dobrodružství!

Petra

IMG_1679

Day of princesses and knights at the Castle Červený Újezd. Tip for Saturday’s family day was clear. When I announced it to girls, they were enthusiastic. Choosing clothes for that day was more than clear. 🙂 Girls in Princess dresses, the boys in costumes of knights.

FullSizeRender copy 10

After lunch we were excited got into the car and went for the family trip with friends. The Castle Červený Újezd is located in the Červený Újezd about half an hour driving from the city center of Prague (Czech Republic). Upon arrival at the castle you will appreciate its architecture with white façade and bright red roofs and turrets. However, the castle is not behind any historical past, it was built in 2002. You can visit the museum of rural architecture and traditional crafts and rural life here, including the museum.

The castle is also used for various family celebrations, weddings or corporate events. You can dine at the local Tavern period or have a coffee in a fragrant patisserie. Then treat yourself to a relaxing stroll around the beautiful gardens with a lake.

During our SatuFullSizeRender copy 6rday afternoon, there were lots of children contests, various food stalls and selling contemporary merchandise, live performances, face painting and a disco. The weather was excelent, therefore everything went out as originally planned. After completion of all competitions, the girls eagerly ran for rewards that passed real princess. 🙂 Everybody was ecstatic. But the greatest joy was the dancing with live princess and live knight on local outdoor disco show. 🙂

This children’s day we have started the season of visiting the castles and already can not wait to see what trips and adventures await us during the summer holidays! Are you excited too? 🙂

Beautiful days full of adventure!

Petra

IMG_1714

Ráj přírody/Natural paradise

by

Toužíte po odpočinku? Máte chuť načerpat energii z přírody? Láká Vás procházka v přírodě a nemáte třeba čas jezdit daleko? Pokud jste z Prahy nebo máte možnost si udělat výlet do Prahy, doporučuji Vám navštívit Dendrologickou zahradu v Průhonicích nebo Průhonický park. Pro rodiny s dětmi ideální.

DSC_7155

Již při vstupu do parků máte pocit, že jste spjati s přírodou a Vaše duše jásá. To, že jste ve městě, Vám v tu chvíli přijde jako vtip. Před vstupem do parků si můžete zakoupit občerstvení, ale lepší je si sebou zabalit třeba piknikový koš a udělat si pohodu kdekoliv na dece. Parky nabízejí možnost různých tras s různě dlouhými procházkami. Po cestě se můžete kochat pohledy na rybníky, jezírka a potoky a Vaše děti mohou kolem Vás uhánět třeba na kole či kolečkových bruslích. Dendrologická zahrada je  vybavena i velikým dětským hřištěm.

40DD3CCF-6A83-467B-8C2B-FB1B8B6B54BD

Pokud máte rádi barvy a rádi fotíte, tak jako já, v těchto parcích se budete cítit jako ve svém živlu 🙂 Nádherné barvy přírody a květin, které se každý měsíc mění podle toho, co zrovna v jakém období kvete, Vás uhranou svoji krásou. Budete odcházet plně nabiti energií z přírody a jejich barev. Doporučuji.

IMG_1361

Are you looking for relaxation? Do you want to draw energy from nature? Attracts you walk in nature and do not need much time to ride? If you are in Prague or you can make a trip to Prague, I recommend you to visit Dendrological garden in Průhonice and Průhonice Park. For families with children ideal.

451AF42E-1576-4506-B1B6-8B0D398F7F92

At the entrance to the park you feel like you’re connected with nature and your soul rejoices. The fact that you’re in, you come in here for a while as a joke. Before entering the park, you can buy snacks, but better is to have them pack in a picnic basket and to make the peace anywhere on the blanket. The parks offer the possibility of different routes with different long walks. Along the way, you can enjoy views of ponds, lakes and streams, your kids can  be scudding around on a bike or roller skating. Dendrological garden is equipped with a great playground.

IMG_0006

If you love the colors and love taking pictures, as I do, you will feel in their element 🙂 Beautiful colors of nature and flowers every month varies depending on what is the blooming period. Flowers will jinx you with their beauty. You will leave fully charged power of nature and its colors. I recommend.

IMG_0002

FullSizeRender

IMG_0800

IMG_0762

IMG_0755

Jako v ledovém království/As in The Ice Kingdom

by

Je leden. Příroda se zabalila do bílého, třpytivého pláště a venku mrzne až praští. Dcera povídá: „Maminko, a kdy pojedeme lyžovat?“ Vlastně mi četla myšlenky. Nedalo mi to a zavolala jsem babičce, jestli si nechce zavzpomínat na staré časy, kdy jsme jezdívali pravidelně každým rokem na hory do Jeseníků. Udělat si takovou dámskou zimní lyžovačku a zavzpomínat na dětství.