Tag Archives mega bubble

Bublinománie/Bubble mania!

by

Máte rádi bublinky? Malé, větší, velké nebo ty úplně mega? Že nevíte o čem je řeč? Však, když se na malou chvíli ve vzpomínkách vrátíte do dětství, určitě se Vám vybaví, jak takový bublifuk vykouzlil radost a smích na všech dětských tvářích. Ano, řeč je právě o bublinách z bublifuku a ne jen tak ledajakého! Jde opravdu o Megabubliny!

Ve spolupráci se společností MEGABUBLINA.CZ, která zastupuje také předního českého bublináře Matěje Kodeše, jsme měly možnost s holčičkami strávit jedno krásné megabublinové odpoledne. Matěj Kodeš je mimo jiné držitelem mnoha světových rekordů zapsaných v Guinnessově knize rekordů! Např. do jedné bubliny zavřel najednou 214 lidí!

Jakmile jsme se s majitelkou společnosti Petrou Škývarovou Zychovou a fotografem z ateliéru Alfréd Kašpar, přesunuli do parku, holčičky pochopily, jak pracovat se speciálními šňůrkami na tvoření bublin a bublinománie mohla začít! 🙂 Šlo jim to parádně a skvěle se u toho bavily. Vyzkoušely si různé šňůrky a tvořily různě velké bubliny. Nadšeni jsme byli, když krásně zvládly i tu největší megabublinu! I já jsem se trochu zapojila a obdivovala tu duhovou krásu!

Je to opravdu zábava pro malé i velké. Bublifuky si můžete zakoupit na e-shopu společnosti MEGABUBLINA.CZ nebo je možné využít skvělé a netradiční bublinové show pro pořádání svateb, firemních večírků či jakýchkoliv soukromých oslav.

S touto duhovou parádou se opravdu nudit nebudete!

Krásné, duhově megabublinové zážitky Vám přeje

Petra

image

Do you like bubbles? Small, large, larger or mega bubbles? You do not know what is this about? However, go back to childhood for a short time in the memories, and you remember how such a bubble blower conjured laugh and joy to all the children’s faces. Yes, I’m talking just about the Bubble Blowing bubbles and not just of any! It’s really about Mega Bubbles!

In cooperation with MEGABUBLINA.CZ which also represents leading Czech Bubble Man Matěj Kodeš, we had the opportunity with my girls to spend one beautiful mega bubble afternoon! Matěj Kodeš is a holder of many world records listed in the Guinness Book of Records! E.g. one bubble suddenly closed 214 people!

Once we had moved, with the owner of the company Petra Škývarová Zychová and photographer from the studio of Alfred Kašpar, into the park, the little girls understand how to work with special cords to the formation of bubbles and bubble mania could start! 🙂 It was  so much fun for them. They tried out various cords and consisted of different sized bubbles. We were thrilled when they beautifully mastered even the largest mega bubble! Even I was a little involved and was admiring the beauty of the rainbow!

It’s really fun for young and old. Bubble blows can be purchased at the e-shop company MEGABUBLINA.CZ or you can use a great and unusual bubble show for Your weddings, corporate events or any private parties.

With this rainbow parade you will not get bored!

I wish you beautiful, rainbow, mega bubble experiences

Petra

 

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image