Tag Archives photo

Už máte šaty pro družičky? Do you already have dresses for bridesmaids?

by

To mi takhle jednou moje oblíbená fotografka Alenka Šreflová povídá: “Jé, Péťo, hodila by ses nám na nafocení kolekce šatů pro dospělé družičky od EH Sisters, chtěla bys? Zkusím se zeptat, akorát nám chybí blondýna….” K mé radosti a spokojenosti na všech stranách to dopadlo!

Ještě před tím, než došlo k focení, jsem měla tu čest seznámit se s úžasnými talentovanými sestrami Hankou a Evičkou z EH Sisters, pro jejichž salón se šatami jsem mohla kolekci družičkovských šatů nafotit.

A nebyla jsem v tom sama! Bylo nás pět. Pět žen, které měly tu čest obléknout se do originálních barevných šatů. Šatů z krásných materiálů a se specifickými, ručně dělanými potisky, které odlišují EH Sisters od konkurence. Toto jsme měly všechny společné. Ale přeci jsme byla každá úplně jiná. Barva vlasů mluví za vše. 🙂

image

Ve stanovený den jsme se všechny sešly u fotografky Alenky doma, kde bylo vytvořené zázemí. O krásné účesy a líčení se zasloužila skvělá vizážistka Monika Navrátilová, kterou mám také moc ráda. Veselé a originální šperky od Sobiesky Jewellerykteré vyrábí krásná zrzka Kája, kterou můžete vidět na fotografiích,  a také kytičky od Fleur Fatale, dotvářely celkový krásný dojem celého projektu.

Počasí na focení bylo jako malované a nebránilo plně využít krás přírody, kde se Alenka fotografka mohla tzv. “vyřádit”. 🙂

Děkuji všem za krásný den a za nová seznámení se s okouzlujícími ženami, které můžete spatřit na krásných fotografiích a v krásných šatech z celé kolekce EH Sisters v článku od Alenky Šreflové ZDE.

Krásné, svatebně vábivé dny

Petra

image

One day one of my favorite photographer Alena Šreflová said to me: ” Oh, Petra, would you like to shoot with me a collection of dresses for bridesmaids adults for EH Sisters, would you? I’m going to ask them, we are just missing blonde …. ” To my delight there was a satisfaction on all sides!

Even before there was a photo shoot, I had the honor to get to know with the amazing, talented sisters Hanka and Eve from EH Sisters.

And I was not alone in this project! There was five of us. Five women who had the honor to dress up in original colored dress. Dresses of beautiful materials and specific, handmade prints that distinguish EH Sisters from the competition. This is what we all had in common. But after all, we were all very different. Hair color speaks for itself. 🙂

image

On the appointed day we all met at the home of photographer Alenka, which was created backgrounds. Beautiful work of hairstyles and make-up was due to a great makeup artist Monika NavratilovaI like her very much. Both colorful and original jewelery from Sobieski Jewellery, which produces beautiful redhead Kaja, who you can see in the photographs, and flowers from Fleur Fatale, were completed with an overall nice impression of the wedding project.

Weather for the photo shoot was beautiful that day and not to oppose to fully exploit the advantages of the beauty of nature. And where Alena could took high quality photos there. 🙂

Thank you all for a wonderful day and a new acquaintance with charming women, which you can see on the beautiful photos and in beautiful dresses from the entire collection of EH Sisters in an article by Alena Šreflová HERE.

Beautiful wedding,  tantalizing days

Petra

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Pojďte se proměnit v Pin-up lady! Let’s go to transform into Pin-up lady!

by

Milé dámy, toužily jste někdy po proměně? Po proměně v dámu? A ještě k tomu ve stylu retro? Váš sen se může stát skutečností! A věřte, že Vám to bude určitě slušet! 🙂

Zavítejte do pražského ateliéru fotografky Alenky Šreflové, kde se opravdu dějí divy! Úžasná atmosféra, skvělé prostředí a bezvadný tým!

Na místo se dostavíte samozřejmě nenalíčené. Ale to, co z Vás dokáže vykouzlit skvělá vizážistka Monika Navrátilová, nemá chybu! Jakékoliv nedostatky nevidíte. S Monikou už vidíte jenom Vaše přednosti. 🙂

PS_042

Zázemí ateliéru je také vybaveno různými druhy šatů, sukní, topů, bot a doplňků, se kterými Vám pomuže originální stylistka Claudia Avoenattac.

Po celkové proměně v “retro divu”, již vstupujete do ateliéru. Takováto proměna si nezaslouží, abyste se styděla, ba naopak. Retro styly Pin-up i Great Gatsby si zaslouží, abyste se pořádně odvázala a ukázala, co ve Vás je! Zahrát si na Marilyn Monroe, Bridget Bardot, Gretu Garbo nebo Marlene Dietrich? Proč ne! 🙂 S usměvavou, milou, a velmi přátelskou fotografkou Alenkou to jde velmi snadno 🙂

A výstup? Památka ve formě nevšedních fotografií a nevšedního “Já” pro Vaše blízké či jen sama pro sebe. Zkusíte to? 🙂

Příjemný retro pozdrav Vám posílá

Petra

PS_102

Dear ladies, have you ever desired for a change of style? To become a retro lady? Your dream can come true! And believe me, you will look very pretty! 🙂

Come to Prague to the photo studio of the photographer Alena Sreflova where miracles really can happen! Great atmosphere, great environment and a perfect team!

In the studio, of course, you will come without any make-up. But what Monika Navratilova, the great make-up artist, can conjure up, it’s flawless. You do not see any drawbacks. You see only your strengths. 🙂

PS_058

The photo studio is also equipped with various kinds of dresses, skirts, tops, shoes and accessories with which help you original stylist Claudia Avoenattac.

After a complete transformation into a ” retro diva “, you are already entering to the studio. Such a change does not deserve to be ashamed of, quite the contrary. Retro Pin -up and Great Gatsby style deserve to be properly shown! To be for a moment like Marilyn Monroe, Bridget Bardot  Greta Garbo or Marlene Dietrich? Why not! 🙂 With a smiling, pleasant and very friendly photographer Alenka, it is very easy. 🙂

And the result? The memory in the form of extraordinary and unusual photos for your family or just for Yourself. Will you try it ? 🙂

Pleasant retro greeting

Petra

PS_006

PS_111

PS_096

PS_031

PS_016

PS_116

PS_062

PS_029

PS_084

PS_074

PS_027

PS_047

PS_055

PS_041

PS_048

PS_043

Boudoir Photography

by

Milé dámy, chtěly byste se nechat profesionálně vyfotit? Aby o Vás pečovala vizážistka a stylistka, které z Vás udělají elegantní, noblesní kočku? Toužíte udělat radost přítelovi nebo manželovi, či jen sama sobě? Tak právě pro Vás je tzv. Boudoir focení to pravé. Ze své vlastní zkušenosti mohu jen doporučit! Každá žena je krásná a každá žena něco vyzařuje. Budete sama překvapená výsledkem. Na co nám je ostych, strach, nízké sebevědomí? Ty hoďte za hlavu! Pokud nejste modelkou, která je na focení zvyklá, vůbec nevadí. Uvidíte, jak se dokážete během focení odpoutat od strachu a ostychu, a s konečným výsledkem budete nadšená! Mohu jen doporučit skvělou fotografku Alenu Šreflovou, vizážistku Moniku Navrátilovou, se kterými se v ten Váš den, budete cítit jako hvězda!

Boudoir Photography

Dear ladies, would you like to let a professional take a picture? Do you want to pamper yourself with make-up artist and stylist who turns you in an elegant, classy cat? Desire to please a friend or spouse, or just yourself? So just for you the Boudoir shoot it right. From my own experience I can only recommend it! Every woman is beautiful and every woman radiates something. You will be surprised by the result itself. What it is shyness, fear, low self-confidence? Throw them away! If you are not a model that is used to shoot, never mind. You will see how you can break away from fear and shame during a photo shooting, and you will by thrilled with the final result! I can only recommend a photographer Alena Šreflová, the make-up artist Monika Navrátilová with whom you’ll feel like a star!

PS_087_BWPS_001
PS_051_BW

PS_112_BW

PS_033

PS_098_BW