Tag Archives spain

Slunečný pobyt ve Španělsku/Sunny stay in Spain

by

Letošní léto započalo v našem oblíbeném Španělsku. Odletěli jsme za sluníčkem a za načerpáním energie tohoto krásného kraje, do oblasti Costa Blanca, Alicante (Santa Pola). Již jsem trochu toto místo přípomněla v článku z března ZDE.

image

Do Alicante bohužel příme lety z Prahy nejsou, nejbližší letiště tedy doporučuji z Německa nebo z Rakouska. Já s dcerami a s babičkou, jsme odlétaly z Vídně, další skupinka, která se k nám přidala, pak odlétala z Norimberka. Čtyři ženské, s očekávaným pobytem téměř třech týdnů, se nemohly obejít opravdu bez kufrů plných ženských nezbytností :-).

Santa Pola je malé přímořské městečko, dvacet minut od letiště z Alicante.  Ideální na relax ve dvou i s rodinou a zároveň i na výletování po blízkém či dalekém okolí.  Jelikož tam jezdíme již druhým rokem pravidelně, tentokrát jsme pobyt pojali více odpočinkově, ale samozřejmě pár výletů jsme si nemohli nechat ujít.

image

Santa Pola je celá lemovaná písečnými plážemi s ideálními podmínkami pro rodiny s dětmi, ale i romantickými zákoutími pro dovolenou ve dvou. Zde jste přímo v centru dění a na každém rohu naleznete obchůdky s potravinami a oblečením, kavárnami, tzv. tapas bary a restauracemi.

image

Kam se vypravit:

Tabarca – ostrov, který se nachází půl hodiny plavbou lodí z přístavu Santa Pola
Elche – městečko, dvacet minut jízdy autem ze Santa Poly, jehož dominantou je obrovský palmový park
Alicante – přístavní město, z něhož se trajektem můžete dostat na Baleárské ostrovy nebo do Alžírska
Benidorm – něco jako New York, ale ve španělském stylu 🙂
Pro děti – Aqualandia, Terra Natura, Terra Mitica, Río Safari, Pola Park


Co ochutnat:

Paellu – typický španělský rýžový pokrm s masem nebo rybou a mořskými plody
Mořské ryby a plody – ještě tentýž den vylovené z hlubin
Španělskou šunku “jamón” – typická sušená šunka delikátní chuti
Zmrzlinu – všude mají výbornou a najdete ji na každém rohu
Víno a Sangriu – typické pro Španěli, kteří ještě na úplný začátek i během oběda či večeře volí tzv. “caňa”, což je malé pivo
Tapas – typické předkrmové dobroty, které si naobjednáte a rozložíte po celém stole a každý tak může ochutnávat (kalamáry, sardinky, krevety, chobotnici, krokety, špaňelskou šunku jamón a mnoho dalších dobrot)
Horchatu – místní mléčný nápoj
Turón – typický sladký pokrm, který se podává i během vánočních svátků


Co stojí za to:

 • chuť čerstvě vylovených mořských dobrot, které ochutnáte na každém rohu
 • proudící energie při východu a západu slunce nad mořem
 • dát si Sangriu nebo kávu “cortado” a v myšlenkách pozorovat odlesky nekončící mořské hladiny
 • vypnout a naladit se na tradiční španělskou polední “siestu”, kdy vše, jako by utichlo..
 • potkat a poznat místní obyvatele, kteří mají v sobě neskutečnou vstřícnost a laskavost
 • koupit si boty – tato jihovýchodní část Španělska je proslulá výrobou obuvi

 

Tak snad jsem Vás alespoň trošku naladila na španělskou vlnu a uděláte si sem nebo do blízkého okolí třeba výlet. 🙂

 

Krásné letní dny

Petra

 

P.S. Každý den jsme se probouzeli a každý večer usínali se šploucháním moře, každý den jsme naložili svá těla do mořské soli a nechali se hýčkat horkými paprsky letního slunce. Ať i Vy se zasníte a ocitnete tam, kde byste zrovna chtěli být…

 

image

This summer has begun in our favorite Spain. We flew to the beautiful, sunny region Costa Blanca, Alicante (Santa Pola). I have already reminded a bit of this place in the article from March HERE.

image

Unfortunately, there are not the direct flights from Prague to Alicante. Therefore, I recommend the nearest airport in Germany or in Austria. Me, my daughters and a grandmother, we flew from Vienna, another group that joined us,  then flew from Nuremberg, Germany. Four women, with an expected stay of nearly three weeks, could not be traveling with none suitcases full of women necessities :-).

Santa Pola is a small seaside town, twenty minutes by car from the airport of Alicante. Ideal even for relaxation and making trips in two or with the family. Because we go there regularly,  this time we decided to have more relaxing stay but of course a couple of trips we could not miss.

image

Santa Pola is lined with wide sandy beaches with ideal conditions for families with children, but also romantic places for a vacation in two. Here you are right in the center of things and at every corner you will find shops with food and clothing, cafes called “tapas”,  bars and restaurants.

image

 

What to visit:

Tabarca – island, located a half-hour boat trip from the port of Santa Pola
Elche – a town twenty minutes drive from Santa Pola, dominated by a huge palm park
Alicante – a port city from which you can get a ferry to the Balearic Islands or to Algeria
Benidorm – like New York, but in Spanish style 🙂
For children – Aqualandia, Terra Natura, Terra Mitica, Rio Safari, Pola Park


What to taste:

Paella – a typical Spanish rice dish with meat or fish and seafood
Fish and seafood – the same day fished from the depths
Jamón – typical ham delicated taste
Ice cream – all are excellent and you can find iton every corner
Wine and sangria – typical Spanish which is drunk even during lunch or dinner,  ” Caňa “, which is small beer drunk before eating at the beginning of lunch or dinner
Tapas – typical starters that you can order in the middle of the table and everyone can taste (squid, sardines, shrimp, croquettes, Spanish ham jamón and many other tapas)
Horchata – local milk drink
Turon – typical spanish cookies, serving mostly at Christmas time


What is worth:

 • the taste of freshly caught seafood delicacies , which taste on every corner
 • flowing energy at sunrise and sunset over the sea
 • have a sangria or  coffee called “cortado” in thoughts and reflections regarding the unending sea
 • turn off and tune out the traditional Spanish lunch time ” siesta ” where everything seems faded
 • meet and get to know the locals, who have an incredible hospitality and kindness
 • to buy shoes – the southeastern part of Spain is famous of producing shoes

 

So perhaps I ‘ve tuned in at least a little bit of Spain and you will make a trip to this beautiful, sunny place of Costa Blanca.

 

Wonderful summer days

Petra

P.S. Every day we woke up and every night we fell asleep with the splashing sea, every day we put our bodies into the sea salt and let ourselves be pampered by the hot rays of the summer sun. Just stop and imagine where you would like to find yourself, maybe it is not a dream….

 

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

 

Jak jste nastartovali léto?/How have you started the summer?

by

Miluji léto a vše, co je s ním spjaté. Ten pocit, kdy můžete vypnout a vplout do víru nových zážitků a dobrodružných cest.

Jen tak, nechat myšlenky plynout, snít a nechtít se probudit.

Jen tak, poslouchat šumění moře, nechat se omývat a dechberoucí západ slunce sledovat.

Jen tak, jít krajinou, dýchat a novou energii vnímat.

Vnímáte to stejně? Se všemi těmi letními vůněmi a chutěmi? Je zajímavé se nad tím zamyslet. Zastavit se a opravdu vnímat ten okamžik. Tu chvíli, kdy se zaposloucháte do šumění moře, tu konkrétní vůni třeba právě upečené třešňové bublaniny nebo tu konkrétní chuť třeba ledové kávy se zmrzlinou.

Léto vybízí k velkému množství vodních či jiných sportovních radovánek. K přípravě nových nápaditých dobrot na grilu, k objevování nového a nepoznaného, ke zdolání letních cílů. Ať je to pro Vás třeba vylézt na tu nejvyšší horu, navštívit vysněné místo, naučit se španělsky, napsat knihu nebo nalézt s dětmi schovaný poklad.

Já s holčičkama a s mámou jsme se vydaly na krásný holčičí pobyt do slunného Španělska koncem června a krásně jsme tak nastartovaly to naše vysněné léto.

Přeji Vám ať se Vám vše, co si přejete splní a užijete si to pravé, láskou nabité léto!

 

Krásný prázdninový pozdrav Vám všem přeje

Petra

 

image

image

I love summer and everything associated with it .  That feeling when you can turn off and enter into the maelstrom of new experiences and adventure trips.

Just to let thoughts flow, dream and not want to wake up.

Just listen to the murmur of the sea, let the wash and watch the breathtaking sunset.

Just to go to the countryside, breathe and new energy perceive.

Do you see it the same way? With all the summer scents and flavors? It is interesting to think about. Stop and really feel the moment. The moment you can listen to the murmur of the sea, the particular fragrance of just baked cherry cake or the specific taste of the ice coffee with an ice cream.

Summer calls for large quantities of water or other sporting pleasures. To prepare imaginative new delicious food on the grill, to discover new and unknown, to conquer summer targets.

If you need to climb the highest mountain, visit a dream place, to learn Spanish, write a book or find a hidden treasure with children, just do it.

Me, my girls and my mother went on a nice girly stay in sunny Spain at the end of June. So we have started our summer beautifully.

I wish you whether everything you want has come true in this lovingly enjoyed summer!

 

Beautiful holiday greetings to all of you

Petra

 

 

image

image

image

image

image

Prodloužený víkend na Costa Blance/Extended weekend at Costa Blanca

by

Naše oblíbené Španělsko. Po všech stránkách pro mne a mého muže zamilovaná země. Nejen pro její historii, kulturu, gastronomii, moře a nádherné pláže, ale hlavně také pro její obyvatele. Právě ty úžasné lidičky, kvůli kterým jsme se rozhodli pronajmout si byt v krásné jižní části Španělska, na Costa Blance, ve městečku Santa Pola. Splněný sen. Díky tomu se mohou naše dcery naučit španělsky a já se ve španělštině stále více a více zdokonalovat. Ta země a řeč mě pohltila. Dětství mého muže, strávené roky s rodiči v Madridu, o plynulosti ve španělském jazyce, dnes stojí za to. Španěl tělem i duchem.

Tentokrát jsme se sem vydali bez dětí a s partou kamarádů. Odpočinout si a odreagovat se. Holčičkám u babičky, která je zahrnovala péčí a láskou, nic nechybělo.

Ranní let z Mnichova do Alicante měl zpoždění a my tak strávili několik hodin na letišti. Čas jsme si krátili povídáním u dobrého šálku kávy, nechyběly ani nákupy v oblíbené Victoria’s Secret.

Podařilo se a večer jsme úspěšně přistáli na pobřeží Jižního Španělska, v Alicante. Cesta z letiště do bytu trvala v taxi patnáct minut. Nemohli jsme se dočkat až promarněný den, strávený na letišti, slavnostně zakončíme večeří v podobě výtečného vína, čerstvých ryb a mořských plodů, které místní rybáři vylovili ještě tentýž den. Kdo zkusil, ví, že ta chuť je nepopsatelná.

FullSizeRender copy 1

image-7

Šimrající sluneční paprsky, které ráno probudily naše odpočatá těla, nás přinutili vstát a zajít na snídani do místní kavárničky. Výtečná snídaně, přímo s výhledem na moře a pláž, nás nastartovala do nového dne plného nových zážitků. Každý den, ano, každý den, bych si dovedla představit snídat venku s výhledem na moře a pláž. Má duše jásala.

E062AD7D-0B81-4DF6-85D5-14AE5B4D5329

Auty jsme se přemístili z klidné Santa Poli do rušného a energií nabitého, přímořského letoviska, Benidorm. Takový menší španělský New York. Náš průvodce a španělský kamarád se nám po celou dobu věnoval. Strávili jsme zde celý den. Březnové teploty na koupání v moři ještě nebyly, ale slunce již mělo energii a sílu. Užívali jsme si procházky bosky po písku nebo kolem pláže po promenádě. Můžete zde také potkat elegantní babičky a dědečky, kteří se zde rozhodli strávit zbytek života. Také ochutnávání místních dobrůtek a lahodných moků jsme nemohli odolat. Zážitek z atmosféry tohoto přímořského městečka stojí za návštěvu.

E2702937-F7B3-4B30-8A44-A775E7DB237D

9397B305-F47D-4AB0-9821-A623AC1674C2