Tag Archives travel

Objevte krásy Jizerských hor/Let’s find a beauty of the Jizera Mountains

by

Již druhým rokem jsme se s dětmi a maminkami vydaly na víkend do zelené přírody Jizerských hor. Počasí nám vyšlo. Měly jsme se krásně letně, úplně pohádkově. 🙂

IMG_2920

Už při příjezdu ke krásné roubené chalupě, jsme se kochaly zelenou krásou okolní přírody, v samém srdci Jizerských hor, v Josefově Dolu. Moc jsme se těšily – maminky i děti. 😉 A dobrodružství začalo. 🙂

IMG_2646

Děti byly úplně vtaženy do zelené přírody a okolního lesa, že jsme o nich častokrát ani nevěděly. Stavěly si v lese domečky pro skřítky, chodily dávat do krmelce dobroty srnkám, a když už byly unavené, pokud nepojídaly domácí dobroty, hrály uvnitř hry nebo ležely na peci. 🙂

Krásný celodenní pěší výlet po okolní krajině nám udělal tak dobře, že jsme si po návratu s chutí opekly buřty na ohni, ugrilovaly maso a veselily se kolem chalupy. Ten den jsme se kochaly vyhlídkou z Rozhledny Slovanka na překrásnou krajinu, prošly několik kilometrů lesy i podél luk, stavily se na příjemném obědě v obci Dolní Maxov a vykoupaly se v “ledové” vodě v přírodním kamenném koupališti v Josefově Dolu. 🙂 Voda na místním koupališti byla tak ledová, že se mi tam opravdu nechtělo. Ale když už tam vlezly obě maminky a i ti nejmenší, nemohla jsem se nechat zahanbit a překonala se. No stálo to za to! Ten pocit osvěžení po celém dni chození byl blahodárný a znovuzrozující. 🙂

IMG_3006

Další den jsme se vydaly na půldenní výlet na Vodopády Jedlové. Cesta vedla lesem podél  potoka Jedlová. V čase oběda jsme si vyhlídly krásný plácek uprostřed lesa, otevřely batohy a dopřávaly jsme si piknik. To nám ale chutnalo!

Načerpaly jsme tolik čerstvého vzduchu do plic, nachodily množství příjemných kilometrů, nafotily nespočet snímků a obohatily se o moře nových zážitků. Byly jsme plny dojmů.

Náš pěkný výlet jsme zakončily hledáním pokladu, který schovali údajně skřítci. 🙂

Přeji Vám příjemné výletování v blízkých či ve vzdálených krásách přírody, která je pastvou pro oči a balzámem pro duši. 🙂

Krásné zážitkové léto Vám přeje

Petra

IMG_3133

IMG_3129

We went to the countryside of the Jizera Mountains with children and mothers for a weekend already for the second year. We had a beautiful summer weather there. 🙂

IMG_3132

Even when we arrived at a beautiful timbered cottage, we enjoyed the green beauty of the surrounding countryside, in the heart of the Jizera Mountains, in Josefův Důl. We were so excited – mothers and children 😉 And the adventure could started. 🙂

The children were completely drawn into the green nature and the surrounding woods and we often did not know about them. They built dwarf houses in the woods, went to the bunch of goodies to the deer, they eat homemade food, and when they were tired, they played inside the game or lay on a furnace. 🙂

IMG_3128

A nice daylong hike to the surrounding countryside made us feel so good that after returning we cooked some delicious food on the fire. That day we enjoyed the view from the Slovanka Lookout to the beautiful countryside, passed several kilometers of forests and along the meadows. We had a lunch in the village of Dolní Maxov and swam in “ice” water in the natural stone swimming pool in Josefův Důl. 🙂 The water at the local swimming pool was so cold that I really did not want to go in. But when both mothers and even the smallest ones came in, I could not be ashamed. It was worth it! The feeling of refreshing throughout the day of walking was beneficial and reborn. 🙂

IMG_3127

The next day, we went for a half-day trip to Jedlová Falls. The path led through the forest along the brook Jedlová. At lunchtime, we looked at a beautiful slice in the middle of the woods, opened our backpacks, and we had a picnic. But that tasted us!

We drew so much fresh air into our lungs, walked a number of pleasant kilometres, photographed countless pictures and enriched the sea of new experiences. We were full of impressions.

Our nice trip ended with a treasure hunt that was supposedly hidden by the elves. 🙂

I wish you a pleasant trip in the near or remote beauties of nature, which is a grazing for the eyes and a balm for the soul. 🙂

Beautiful summer experience wishes you

Petra

IMG_3011

IMG_3131

IMG_3130

IMG_3260

Jednodenní výlet do Kutné Hory/One day trip to Kutna Hora

by

Pokud nevíte, co s volnou sobotou, či nedělí, a rádi byste si udělali výlet někam s celou rodinou, mám pro Vás tipy na příjemně strávený den v Kutné Hoře. 🙂

Toto krásné, malebné městečko, zapsané na seznamu chráněných památek UNESCO, Vás nadchne svoji atmosférou hned při příjezdu.

Nelze přehlédnout dominantu Chrámu Sv. Barbory, který Vás tzv. oslní a naláká k návštěvě jako první.

IMG_7507

Já mám moc ráda kulturu a historii a žasnu vždy, jak něco tak velkolepého dokázali vůbec postavit….Může se zdát, že památky nebudou děti bavit, ale od předškolního věku, kdy jsou děti již schopné naslouchat a nechat si příběhy vyprávět a vysvětlit, bude je i takováto prohlídka chrámu, plného soch andělů a jiného krásného umění, bavit.

Procházkou z chrámu do historického centra, se můžete kochat výhledem na město z krásného mostu. Cestou vás naláká nespočet malých i větších restaurací a hospůdek   k zastávce na dobrý oběd nebo večeři. Dá se říci, že opravdu občerstvení zde najdete na každém kroku. Takže můžete vybírat dle chuti i třeba dle sympatického prostředí pro vás.

Doporučení: Restaurace Barbora – s překrásným výhledem na Chrám Sv. Barbory

Po příjemném obědě můžete s celou rodinou navštívit třeba Muzeum Kutnohorských pověstí, duchů a strašidel, kde se nám moc líbilo. 🙂

IMG_7570

Odpolední šálek kávy, čaje či něčeho sladkého můžete zkusit při zavítání do cukráren, kaváren nebo čajoven, kterých zde uvidíte také nespočet.

Tip: Cukrárna u Kamila, Kavárna a cukrárna u Starého Kocoura

Co nesmíte opomenout při návštěvě Kutné Hory, je určitě Kostnice. Jedinečně a umělecky vytvořený prostor z více jak 40 000 ostatků lidí. Kostnice svojí tajemnou a netradiční atmosférou vtáhne jak velké, tak i malé návštěvníky. Ti malí neodejdou jen tak s prázdnou! V kapsách budou mít suvenýry v podobě malých lebek, či jiného umění spojeného s touto tématikou, a ve svých hlavičkách budou mít o jeden příběh o lidském životě, který jim můžete vyprávět, zase navíc.

IMG_7528

Nedaleko Kostnice Vás upoutá Rozhledna, která se nachází jen pět minut jízdy autem. Prostor na samém vrcholku města nabízí vyhlídku na město, dětské hřiště, penzion s restaurací a venkovní zahrádkou a kavárnu přímo ve věži rozhledny.

Toto místo je to pravé pro zakončení příjemně stráveného dne v Kutné Hoře.

Pokud se rozhodnete do Kutné Hory vypravit, můžete využít naše vyzkoušené tipy nebo najít svá nová zajímavá místa a zákoutí, kterých je tu k objevování za jeden den opravdu dost a dost. 🙂

Krásné výletování

Vám přeje

Petra

IMG_7630

Podzimní Vídeň/Autumn in Wien

by

Je podzimní ráno a před námi očekávaný dvoudenní výlet do Vídně. Vzpomínám, kdy naposled jsme v tomto krásném, kulturním městě s manželem byli. Ve vzpomínkách nacházím střípky ještě z doby, kdy jsme neměli děti. Nějaký ten pátek už to tedy bude. 🙂 Tentokrát jsme poprvé vzali dcery s sebou.

Den před odjezdem jsem byla trošku nejistá, zda opravdu odjedeme, neboť muž měl bolavý kotník a pomáhal si při chůzi jednou berlí. Asi si říkáte, že jsme se zbláznili, ale on se cítil na to, že to zvládne. Nedalo mi to a na internetu jsem si vyhledala možnost využití průvodce. Měla jsem štěstí. Našla jsem česky mluvící průvodkyni, která měla čas přesně tak, jak jsme potřebovali. 🙂 Našim cílem bylo skloubit dětský program s programem pro dospělé. A po většinu času, nemalé  vzdálenosti, přejïždět autem.

img_9588

Cesta do Vídně nám utekla. Navečer jsme se ubytovali v příjemném hotelu v blízkosti historického centra a těšili se na nový den plný očekávaných zážitků.

Ráno po snídani na nás česky mluvící průvodkyně čekala v hotelu. Prodiskutovali jsme náš plán zažít Vídeň zcela po turistické stránce s návštěvou těch nejvýznamnějších míst a ochutnávkou tradičních dobrot.

Byl příjemný podzimní den. Sice jsme byli po snídani, ale už jsme se nemohli dočkat, až si dáme typický vídeňský řízek s bramborovým salátem, sacher dort a vídeňskou kávu! 🙂

Kdo z Vás ve Vídni byl, tak určitě ví, co stojí za návštěvu. My jsme si udělali okružní cestu po památkách s průvodkyní autem a u několika zajímavých míst jsme zastavovali a prošli se. Co jsme navštívili? Zámek Belvedere a jeho zahrady, Chrám sv. Štěpána, který je dominantou v samotném centru města, zažili jsme jízdu kočárem s koňmi po historickém centru a nejvíce času jsme strávili v zábavného parku Prátr, kde samozřejmě nejvíc holčičky byly ve svém živlu. 🙂

img_0882

Sofinka říká:  “Maminko, mohla bych se svést v kočáře s koníčky jako ta Popelka? ” Tak tohle přání jsme naší princezně, která má svůj svět plný krásné dětské fantazie, splnili. 🙂

Ve Vídni je spousta paláců, muzeí, výstav, hudebních koncertů a lecjaká zákoutí k zasnění a objevování. Ale to třeba někdy příště. 🙂

Zde přináším vyzkoušené tipy, které mohu jen doporučit:

Průvodci ve Vídni:  zde 

Kde si dát Vídeňský řízek: zde

Kde si dát Sacher dort a vídeňskou kávu: zde

Ať už se do Vídně chystáte poprvé, nebo již po několikáté, má své kouzlo se sem vracet.

Přeji Vám krásné cestovatelské zážitky plné nezapomenutelných vzpomínek!

Petra

img_9478

It’s autumn morning and in front of us there is an expected two-days trip to Vienna. I remember the last time we were in this beautiful, cultural city with my husband. In the memories I can find pieces from the days when we did not have children yet. This time it was the first time we had token our daughters with us.

The day before departure, I was a little unsure whether we really go, because my husband had a sore ankle. Perhaps you are thinking that we were crazy, but he felt that he manages it. I had looked up the possibility of using the tour guide on the internet. I was lucky. I found a Czech-speaking guide, who had time exactly how we needed. 🙂 Our goal was to create a children’s program with a program for adults. And most of the time, considerable distances, riding in a car.

img_0879

The journey to Vienna was smooth. In the evening we were staying in a nice hotel near the historical center and were looking forward to a new day full of anticipated experiences.

After breakfast, our Czech-speaking guide was waiting at the hotel. We discussed our plan to fully experience Vienna with a visit to the most famous places and tasting of traditional delicacies.

It was a pleasant autumn day. Although we have just eaten breakfast, we could not wait to try a typical Wiener schnitzel with potato salad, Sacher cake and Viennese coffee! 🙂

Who was in Wien, definitely knows what is worth to visit. We took a tour of sightseeing with a guide and car and at several places we stopped and walked up. What we had visíted? Belvedere Palace and Gardens, St. Stephen church,  which is a landmark in the city center, we experienced a carriage ride horses around the historic center and we spent the most time in the Prater amusement park, where we and especially the girls were in their element. 🙂

img_0874

Sofia said: “Mom, I wish I could sit in a carriage with horses like  Cinderella.” We fulfilled this wish to our little princess, who has the world full of lovely baby fantasy. 🙂

In Vienna, there are plenty of palaces, museums, exhibitions, music concerts and lots of magic corners to reverie and discovery. But it must be for some next time. 🙂

Here are some of mine recommendations:

Tour guides: here

Where to eat the typical “Wiener schnitzel”: here

Where to taste a typical Sacher cake and Viennese coffee: here

Whether you are going to Vienna for the first time or for several times already, it has its charm to return here.

I wish you beautiful travel experiences full of unforgettable memories!

Petra

img_0875

img_9583

img_0877

img_9619

img_0886

img_9611

img_0876

img_9466

img_0878

img_0888

img_0881

img_0884

img_9585

img_0883

img_9462

img_0889

Jak jste nastartovali léto?/How have you started the summer?

by

Miluji léto a vše, co je s ním spjaté. Ten pocit, kdy můžete vypnout a vplout do víru nových zážitků a dobrodružných cest.

Jen tak, nechat myšlenky plynout, snít a nechtít se probudit.

Jen tak, poslouchat šumění moře, nechat se omývat a dechberoucí západ slunce sledovat.

Jen tak, jít krajinou, dýchat a novou energii vnímat.

Vnímáte to stejně? Se všemi těmi letními vůněmi a chutěmi? Je zajímavé se nad tím zamyslet. Zastavit se a opravdu vnímat ten okamžik. Tu chvíli, kdy se zaposloucháte do šumění moře, tu konkrétní vůni třeba právě upečené třešňové bublaniny nebo tu konkrétní chuť třeba ledové kávy se zmrzlinou.

Léto vybízí k velkému množství vodních či jiných sportovních radovánek. K přípravě nových nápaditých dobrot na grilu, k objevování nového a nepoznaného, ke zdolání letních cílů. Ať je to pro Vás třeba vylézt na tu nejvyšší horu, navštívit vysněné místo, naučit se španělsky, napsat knihu nebo nalézt s dětmi schovaný poklad.

Já s holčičkama a s mámou jsme se vydaly na krásný holčičí pobyt do slunného Španělska koncem června a krásně jsme tak nastartovaly to naše vysněné léto.

Přeji Vám ať se Vám vše, co si přejete splní a užijete si to pravé, láskou nabité léto!

 

Krásný prázdninový pozdrav Vám všem přeje

Petra

 

image

image

I love summer and everything associated with it .  That feeling when you can turn off and enter into the maelstrom of new experiences and adventure trips.

Just to let thoughts flow, dream and not want to wake up.

Just listen to the murmur of the sea, let the wash and watch the breathtaking sunset.

Just to go to the countryside, breathe and new energy perceive.

Do you see it the same way? With all the summer scents and flavors? It is interesting to think about. Stop and really feel the moment. The moment you can listen to the murmur of the sea, the particular fragrance of just baked cherry cake or the specific taste of the ice coffee with an ice cream.

Summer calls for large quantities of water or other sporting pleasures. To prepare imaginative new delicious food on the grill, to discover new and unknown, to conquer summer targets.

If you need to climb the highest mountain, visit a dream place, to learn Spanish, write a book or find a hidden treasure with children, just do it.

Me, my girls and my mother went on a nice girly stay in sunny Spain at the end of June. So we have started our summer beautifully.

I wish you whether everything you want has come true in this lovingly enjoyed summer!

 

Beautiful holiday greetings to all of you

Petra

 

 

image

image

image

image

image

Princezny a rytíři na hradě!/Princesses and knights on the castle!

by

Den princezen a rytířů na Hradě Červený Újezd.  Tip na sobotní rodinný výlet byl jasný. Když jsem to oznámila holčičkám, byly nadšené. Volba oblečení pro tento den byla více jak jednoznačná. 🙂 Holčičky princeznovské šaty, kluci v kostýmech rytířů.

Po obědě jsme natěšeně nasedli do auta a vydali se na společný rodinný výlet s přáteli. Hrad Červený Újezd se nachází v Červeném Újezdě, přibližně půl hodiny jízdy autem z centra Prahy. Při příjezdu ke hradu Vás zaujme jeho architektura s bílou fasádou a jasně červenými střechami a věžičkami. Nicméně hrad nemá za sebou žádnou historickou minulost, byl totiž vybudován až v roce 2002. Můžete zde navštívit muzeum venkova a zhlédnout tak tradiční řemesla a život na venkově včetně skanzenu. Hrad slouží také k pořádání různých rodinných oslav, svateb či firemních akcí. Najíst se můžete v místní  dobové Krčmě nebo si dát kávu ve voňavé cukrárně. Odpočinek si pak dopřejte procházkou po krásné zahradě s jezerem.

IMG_1710

Během našeho sobotního odpoledne na děti čekaly soutěže, různé stánky s občerstvením a  s prodejem dobového zboží, živá vystoupení, malování na obličej a diskotéka. Počasí nám vyšlo, vše tedy probíhalo venku jak bylo původně v plánu. Po splnění všech úkolů si holčičky nedočkavě běžely pro odměny, které předávala opravdová princezna. 🙂 Radost byla veliká. Největší však z tancování s živou princeznou a živým rytířem na místní venkovní disco show. 🙂

Tímto dětským dnem jsme tak zahájili sezónu návštěv hradů a zámků a už se nemůžeme dočkat jaké výlety a dobrodružství nás čekají během letních prázdnin! Těšíte se také? 🙂

Krásné dny plné dobrodružství!

Petra

IMG_1679

Day of princesses and knights at the Castle Červený Újezd. Tip for Saturday’s family day was clear. When I announced it to girls, they were enthusiastic. Choosing clothes for that day was more than clear. 🙂 Girls in Princess dresses, the boys in costumes of knights.

FullSizeRender copy 10

After lunch we were excited got into the car and went for the family trip with friends. The Castle Červený Újezd is located in the Červený Újezd about half an hour driving from the city center of Prague (Czech Republic). Upon arrival at the castle you will appreciate its architecture with white façade and bright red roofs and turrets. However, the castle is not behind any historical past, it was built in 2002. You can visit the museum of rural architecture and traditional crafts and rural life here, including the museum.

The castle is also used for various family celebrations, weddings or corporate events. You can dine at the local Tavern period or have a coffee in a fragrant patisserie. Then treat yourself to a relaxing stroll around the beautiful gardens with a lake.

During our SatuFullSizeRender copy 6rday afternoon, there were lots of children contests, various food stalls and selling contemporary merchandise, live performances, face painting and a disco. The weather was excelent, therefore everything went out as originally planned. After completion of all competitions, the girls eagerly ran for rewards that passed real princess. 🙂 Everybody was ecstatic. But the greatest joy was the dancing with live princess and live knight on local outdoor disco show. 🙂

This children’s day we have started the season of visiting the castles and already can not wait to see what trips and adventures await us during the summer holidays! Are you excited too? 🙂

Beautiful days full of adventure!

Petra

IMG_1714

Dámský víkend v Helsinkách/ Ladies weekend in Helsinki

by

Již třetím rokem se nám s kamarádkou Míšou poštěstilo vydat se na další společný cestovatelský víkend po Evropě. Tentokrát jsme se shodly na březnovém termínu a vybraly jsme si Finsko a jeho hlavní město Helsinky.

 

Co Vás napadne, když se řekne Finsko? Tuto zemi vystihují hlavně sobí spřežení, polární záře a Laponsko, finské sauny, pokrmy z ryb, dlouhé noci, finská vodka,  nespočet barů, kaváren a finský design.

Helsinky jsou nejseverněji položenou metropolí Evropské unie. Takže, když jsme se dozvěděly, že v našem vybraném březnovém termínu bude v Helsinkách mrznout, nedalo se tomu divit. Poctivě jsme si sebou zabalily termo prádlo a teplé zimní oblečení, aby nás mráz na našem výletu nemohl zaskočit.

FullSizeRender copy 45

Cestou tam jsme si v letadle natěšeně pročítaly cestovní průvodce a poznamenávaly jsme si kam se vydáme, které památky navštívíme a co dalšího stojí za to vidět, zažít či ochutnat. Při přistávání jsme si uvědomily, že vždy, když jsme někam letěly, tak to bylo za teplem, ať už na dovolenou či pracovně, prostě vždy do krajin, kde je tepleji, než v České Republice. Tentokrát tomu bylo naopak. Z okna letadla nás vítala krajina pokrytá sněhem. Ale nás to neodradilo, byly jsme připravené vydat se za novým dobrodružstvím. ☺

Jakmile jsme se ubytovaly v krásném moderním hotelu GLO Kluuvi přímo v srdci města, teple jsme se oblékly a vydaly se na průzkum. Bylo již pět hodin odpoledne, ale my tak stihly ještě příjemnou seznamovací procházku s městem ještě před západem slunce. Kousíček od hotelu, pár kroků pěší chůzí, se před námi objevila velkolepá stavba bílé Uspenské katedrály, která byla vybudovaná na vrcholu skály. Zde jsme obě mohly upustit uzdu naší společné fotografické vášni a začaly fotit ze všech možných úhlů.☺ Už tehdy nám bylo jasné, že výběr fotek z celého víkendu, bude do fotoknihy ohromný.

DSC_6958

Když jsme se po návštěvě největšího pravoslavného kostela v Evropě chtěly jít zahřát do nejbližší kavárny, překvapil nás nápis na dveřích, že přijímají platby pouze platební kartou. Nešlo tedy platit v hotovosti. Kartu jsme sebou měly, nicméně bylo těšně před zavírací dobou a paní nás už nechtěla obsloužit. Nedalo se nic dělat. Prošly jsme se ještě centrem podél pobřeží, kde další dominantou bylo vyhlídkové kolo, ale to jsme si nechaly až na příští den. Jelikož už se stmívalo, zašly jsme se ohřát do blízkého baru. Celé promrzlé jsme si objednaly čaj s medem a na doporučení jsme ochutnaly místní finský likér – Jalovinu, která nás opravdu zahřála.

Na recepci v našem hotelu jsme dostaly tip na večeři do restaurace Savotta, jejíž design je v klasickém, finském, venkovském stylu. Interiér a teplo restaurace nás okamžitě nadchnul, že už jsme se nemohly dočkat, až nám začnou nosit místní speciality na stůl. Skvělé bylo to, že s kýmkoliv jsme se daly do řeči, všichni mluvili plynou angličtinou.

FullSizeRender copy 16FullSizeRender copy 19

Víte, čím se vyznačuje finská kuchyně? Typické jsou pokrmy z ryb a jídla připravovaná ze sobího a medvědího masa. Objednaly jsme si směs dobrot z ryb a nemohly jsme neochutnat sobí maso, které nám přinesli s bramborovou kaší a teplou zeleninou. Na medvěda jsme neměly odvahu. ☺ Jídlo bylo výtečné. Atmosféra celého večera byla velmi obohacující a poučná.

Byla před námi celá sobota. A my věděly, že za tento den stihneme opravdu hodně. Po výtečné hotelové snídani, jsme se vydaly na průzkum. Helsinky nejsou tak velké, aby se nedaly projít pěšky. Nebudu tady vypisovat všechny památky, to si můžete přečíst v průvodci. ☺ Stihly jsme však opravdu všechno. Od návštěvy Olympijského stadionu, který se bohužel zrovna rekonstruoval, návštěvy moderního kostela Temppeliaukio, který je vytesaný přímo do skály, přes návštěvu kaple Ticha „Kamppi“, která je celá obložená dřevem, až po vyhlídkové kolo s poutavým výhledem na celé město a výlet městským trajektem na blízký ostrov s pevností Suomenlinna, která je jednou z největších námořních pevností na světě.

Procházku po městě jsme si zpříjemňovaly ochutnáváním místních dobrot, nákupem suvenýrů na tržišti v přístavu a obdivováním pouličního umění ve finského stylu. Den jsme zakončily výbornou finskou večeří v restauraci Kappeli, opět na doporučení hotelu,  která se nachází přímo v centru města.

Neděle už byla volnější. Chystaly jsme se již přesunout na letiště. Dopoledne jsme stihly dokoupit ještě nějaké drobnosti, nafotit poslední snímky, nasát místní atmosféru a hurá domů.

DSC_6944

Pokud jsou Helsinky na seznamu Vašich cestovatelských míst, tak určitě doporučuji. Nejsou nijak velké. Jsou klidné, zábavné, a rozhodně asi lepší je navštívit během letních měsíců, kdy máte zaručeno, že mrznout nebude. ☺ Ochutnejte sobí maso, laponské ostružiny a morušky, dejte si lékořicové bonbony, které koupíte v každém obchodě či cukrárně, zajděte na bleší trh, a vychutnejte si atmosféru města u nejednoho šálku kávy, neboť se traduje, že Finové jsou největší konzumenti kávy na světě! 🙂

Můj budoucí sen inspirovaný touto zemí? Vidět polární záři naživo a projet se na saních se sobím spřežením. ☺

Mějte se krásně!

Petra

B73F2E4E-3E55-4C49-8033-45C3F3255532

FullSizeRender copy 29

DSC_6947

For the third year me and my friend Misa fortunate to embark on another common traveler’s weekend in Europe. This time we agreed at the March deadline and we chose Finland and its capital, Helsinki.

What do you think of when someone says Finland? This country describes mainly reindeer sledding and Lapland, the Finnish sauna, fish food, long nights, Finnish vodka, countless bars, cafes and Finnish design.

Helsinki is the most northern capital city of the European Union. So when I learned that our selected March deadline will freeze in Helsinki,  I could not wonder. We honestly had packed thermal underwear and warm winter clothes to keep us on our trip comfortably.

43A0C4E8-E511-4E85-9248-74E50EA0AE4C

On the way there we were excited on the plane reading a travel guides and we remarked wherever we go, which sights to visit and what else is worth to see, experience and taste. When landing, we realized that whenever we flew somewhere, so it was for warmth, whether on holiday or on business, just always into the regions where it is warmer than in the Czech Republic. This time it was the opposite. From the window of the plane welcomed us the landscape covered with snow. But this did not deter us, we were ready to go for new adventures. ☺

FullSizeRender copy 36

Once we were housed in a beautiful modern Hotel GLO Kluuvi in the heart of the city, we were warmly dressed and went in to investigate. It was already five o’clock in the afternoon, but we managed to have such a pleasant stroll through familiarization with the city before sunset. Dab away a few steps walking, appeared before us a magnificent white building of the Uspensky Cathedral, which was built at the top of a rock. Here, we both could abandon the reins of our common photographic passion and began to shoot from all angles. ☺ Even then it was clear that the selection of photos from the entire weekend will be immense in a photo book.

FullSizeRender copy 27

When we wanted to go to the nearest cafe, after visiting the largest Orthodox church in Europe,  there was a surprised sign on the door, “only accept payments by credit card.” It was not able to pay in cash. We had our credit cards with us for sure, however, it was just before closing time. The lady did not want to serve us. Nothing could be done. We walked along the center of the coast, where another landmark of the city was an observation wheel, but we let it for the next day. Since it was getting dark, we went to warm up to a nearby bar. Whole frozen we ordered a tea with honey. The man recommended us also the local Finnish liqueur – Jalovica.

At the reception at our hotel, we got a tip for a dinner in the restaurant Savotta, whose design is in classic, Finnish, country style. The interior of the restaurant and the heat immediately captivated us that we could not wait until they start to serve us the local specialties on the table. Great was that with anyone in the city we could be talking fluently in English.

You know, what distinguishes Finnish cuisine? Typical fish dishes and dishes made from reindeer and bear meat. We ordered an assortment of goodies from fish and reindeer meat, which we brought with mashed potatoes and steamed vegetables. For the meat of a bear we had no the courage. ☺ The food was delicious. The atmosphere of the whole evening was very enriching and enlightening.

FullSizeRender copy 20

It front of us was the whole Saturday. And we knew that this day we manage a lot. After a delicious breakfast in the hotel, we went to investigate the city. Helsinki is not so big that they you could not pass on foot. I will not list all monuments, you can read the guide. ☺ But we managed almost everything. From visits to the Olympic Stadium, which was unfortunately under reconstruction, visit the modern church Temppeliaukio, which carved into the rock, through a visit to the Chapel of Silence ” Kamppi “, which is entirely from wood, to the observation wheel, with its magnificent views over the town, and tour of the city ferry to the nearby island of Suomenlinna, which is one of the largest maritime fortresses in the world.

Walk around the town, we sweetened tasting local delicacies, buy souvenirs at a market in the port and admiring street art in the Finnish style. We ended the day by the Finnish excellent dinner in the restaurant Kappeli, again on the recommendation of the hotel, which is located in the city center.

Sunday was already loose. We were going to move already at the airport. In the morning we managed to buy some more things, shoot the last images, soak up the local atmosphere and go home.

When the city of Helsinki is on your list of travel sites, so definitely I recommend it. They are not very large. They are peaceful, funny, and definitely it is probably better to visit it during the summer months, where you are guaranteed to not freeze. ☺ Taste reindeer, Lapland blackberries and cloudberries, take a liquorice candy that you can buy in any store or a candy store, go to the flea market, and enjoy the atmosphere of the city with many a cup of coffee, because it is said that Finns are the biggest coffee drinkers in the world! 🙂

My future dreams inspired by this country? To see the northern lights and to try the reindeer sleighing. ☺

Have a nice day!

Petra

 

18B1DE91-3378-4327-88D4-1A994B7EE47C

1E95A235-E899-43A6-B607-588CD29B5F22

FCD8FD28-C37C-4477-9EA4-5D69DECA1B3F

FullSizeRender copy 23

FullSizeRender copy 25

FullSizeRender copy 14

A8BF8CF8-EFB9-45A5-8070-60DD351398D1

E7EB8FA2-0F29-4D13-8EAC-5DAC5FBFC10D

DSC_6967

Prodloužený víkend na Costa Blance/Extended weekend at Costa Blanca

by

Naše oblíbené Španělsko. Po všech stránkách pro mne a mého muže zamilovaná země. Nejen pro její historii, kulturu, gastronomii, moře a nádherné pláže, ale hlavně také pro její obyvatele. Právě ty úžasné lidičky, kvůli kterým jsme se rozhodli pronajmout si byt v krásné jižní části Španělska, na Costa Blance, ve městečku Santa Pola. Splněný sen. Díky tomu se mohou naše dcery naučit španělsky a já se ve španělštině stále více a více zdokonalovat. Ta země a řeč mě pohltila. Dětství mého muže, strávené roky s rodiči v Madridu, o plynulosti ve španělském jazyce, dnes stojí za to. Španěl tělem i duchem.

Tentokrát jsme se sem vydali bez dětí a s partou kamarádů. Odpočinout si a odreagovat se. Holčičkám u babičky, která je zahrnovala péčí a láskou, nic nechybělo.

Ranní let z Mnichova do Alicante měl zpoždění a my tak strávili několik hodin na letišti. Čas jsme si krátili povídáním u dobrého šálku kávy, nechyběly ani nákupy v oblíbené Victoria’s Secret.

Podařilo se a večer jsme úspěšně přistáli na pobřeží Jižního Španělska, v Alicante. Cesta z letiště do bytu trvala v taxi patnáct minut. Nemohli jsme se dočkat až promarněný den, strávený na letišti, slavnostně zakončíme večeří v podobě výtečného vína, čerstvých ryb a mořských plodů, které místní rybáři vylovili ještě tentýž den. Kdo zkusil, ví, že ta chuť je nepopsatelná.

FullSizeRender copy 1

image-7

Šimrající sluneční paprsky, které ráno probudily naše odpočatá těla, nás přinutili vstát a zajít na snídani do místní kavárničky. Výtečná snídaně, přímo s výhledem na moře a pláž, nás nastartovala do nového dne plného nových zážitků. Každý den, ano, každý den, bych si dovedla představit snídat venku s výhledem na moře a pláž. Má duše jásala.

E062AD7D-0B81-4DF6-85D5-14AE5B4D5329

Auty jsme se přemístili z klidné Santa Poli do rušného a energií nabitého, přímořského letoviska, Benidorm. Takový menší španělský New York. Náš průvodce a španělský kamarád se nám po celou dobu věnoval. Strávili jsme zde celý den. Březnové teploty na koupání v moři ještě nebyly, ale slunce již mělo energii a sílu. Užívali jsme si procházky bosky po písku nebo kolem pláže po promenádě. Můžete zde také potkat elegantní babičky a dědečky, kteří se zde rozhodli strávit zbytek života. Také ochutnávání místních dobrůtek a lahodných moků jsme nemohli odolat. Zážitek z atmosféry tohoto přímořského městečka stojí za návštěvu.

E2702937-F7B3-4B30-8A44-A775E7DB237D

9397B305-F47D-4AB0-9821-A623AC1674C2

Jako v ledovém království/As in The Ice Kingdom

by

Je leden. Příroda se zabalila do bílého, třpytivého pláště a venku mrzne až praští. Dcera povídá: „Maminko, a kdy pojedeme lyžovat?“ Vlastně mi četla myšlenky. Nedalo mi to a zavolala jsem babičce, jestli si nechce zavzpomínat na staré časy, kdy jsme jezdívali pravidelně každým rokem na hory do Jeseníků. Udělat si takovou dámskou zimní lyžovačku a zavzpomínat na dětství.