Tag Archives winter

Zimní příběh/Winter story

by

Zima je téměř za námi, a já si vzpomínám, jak krásná byla….

Toulám se zimní krajinou a uvědomuji si, že tentokrát to vyšlo. Vyšlo to, že se můžeme kochat opravdovou zimou a vším, co k ní patří. Nebylo pravidlem totiž, že každý rok napadlo tolik sněhu….toulám se dál, líbí se mi jak je všechno tak čisté, bílé a zářivé. Miluji sníh, který křupe při každém došlapu, vločky, které vám spadnou na řasy, mráz, který obalí i ten nejposlednější strom do zimního kabátu. Je mi zima, ale to k tomu patří.

IMG_5186

Trochu se rozběhnu, abych se zahřála. A v tom si vzpomenu na své krásné dětství, kdy jsme s dětmi dováděli na zasněžených kopcích a závodili, kdo dřív sjede kopec. Jak jsme bruslili na zamrzlých rybnících a neměly strach, že by pod námi led mohl prasknout. Jak mne táta učil lyžovat a dodneška jsem mu za to vděčná. Vzpomínám na ty nekonečné sněhové bitvy, které končily úplným promočením a zachránou byl horký čaj s medem a s citronem a také horká koupel u maminky. Vzpomínám na každoroční prázdniny s kamarády na horách, které vždy neměly chybu….

…zastavím se a kochám se tím bílým tichem, které mne obklopuje. Není slyšet vůbec nic. Nasadím si sluchátka a začnu tančit na oblíbenou hudbu jako sněhová víla. Padá sníh. Sněhové vločky třpytící se jako ranní slunce dopadají na každý centimetr mého těla. Začíná chumelit a já nevidím na cestu. Rozeběhnu se, ale propadám se více a více do sněhových závějí.

IMG_4520

Najednou, jako když utne, vše utichne a na nebi se objeví slunce. Svítí mi na cestu a já se kochám tou zářivou krásou. Za chvíli zapadne, to si nemohu nechat ujít a ještě stihnu vyfotit pár nezapomenutelných snímků. Úplně promočená doběhnu domů a připravím si horkou koupel a horký čaj s medem a s citrónem jako tehdy. Miluji ten pocit, když se vracíte úplně vymrzlí domů a těšíte se na to teplo. Piji čaj a přemýšlím nad těmi kouzly přírody, které nás každodenně obklopují a jaké zázraky nám připravují….

Stejně tak jako moje máma, i já připravuji dcerám horké čaje a nemohu se vynadívat na ty růžolící tvářičky plné šťastných úsměvů. Bylo jich za tuto zimu hodně.

Jenomže ke konci se to malinko zvrtlo a my skončili se zlomenou nohou….. To si tak jednoho krásného dne jedete zalyžovat na týdenní rodinou dovolenou a hned druhý den si Vaše dítě zlomí na lyžích nohu? Ano, je to tak.  A tak si teď aspoň máme čas povídat o magických sněhových vločkách, ledových královnách, ožívajících sněhulácích a nekonečných bílých peřinách, které venku tolik nezahřejí jako doma.

Loučíme se s bílými pohádkami se šťastnými i méně šťastnými konci a těšíme se na jaro!

Krásné inspirativní a zážitkové dny bez bolístek

Vám přeje

Petra

IMG_4466

IMG_4505

Winter is almost over, and I remember how beautiful it was ….

I’m walking winter landscape and suddenly I realize that this time it works. It works out that we can enjoy winter and everything that belongs to it. It was not obvious every year to have so much snow …. I love how everything is so clean, white and bright. I love the snow which is crunching whenever you make a step, flakes which are falling on eyelashes, frost which wraps every last tree in a winter coat. I’m cold, but that’s part of it.

IMG_4869

I’m running to keep warm. And thinking of my beautiful childhood, when we were children frolicking on snowy hills and racing. As we were skating on frozen ponds and did not have a fear to fall down beneath the ice. My dad was teaching me to ski and I am grateful to him for that. I recall those endless snow battles that ended with complete soaked children and hot tea with honey and lemon and hot bath at mom. I remember the annual holiday with friends in the mountains which always were fantastic…

… I stop and enjoy this white silence that surrounds me. You can not hear anything. I put my headphones on and start dancing to my favorite songs as a snow fairy. It is snowing. snowflakes are glittering like the morning sun fall on every centimeter of my body. It’s snowing and I’m running but sinking more and more into snowdrifts.

IMG_4419

Suddenly, as abruptly, everything dies down and the sky is fullfilled with the sun light. it lit my way and I really enjoy the most radiant beauty. For the moment I can not miss it, and still manage to take a picture of a couple of memorable shots. I am soaking wet run down houses and prepare a hot bath and hot tea with honey and lemon as it was then. I love the feeling when you return home completely wet and are looking forward to the heat in your flat or house. I drink tea and think about those magics of nature that surrounds us every day, and what wonders prepares ….

Just like my mom, I am preparing hot tea to my daughters and I can not stop looking at those rosy cheeks filled with happy smiles. There were a lot for this winter.

IMG_3665

But in the end, it slightly went wrong and we ended up with a broken leg ….. I do so someday you go skiing on a family holiday week and the next day your child breaks a leg by skiing? Yes it’s right. So now at least we have time to talk about magical snow flakes, ice queens, resurgent snowmen and the endless white duvets, which are not warm outdoors as much as indoors.

Farewell with white fairy tales with happy and less happy end and we are looking forward to spring!

Beautiful and inspiring adventure days without any accidents..:-)

Wishes you

Petra

IMG_5144

IMG_4362

IMG_3582

IMG_3446

IMG_4188

IMG_4698

IMG_3747

IMG_4140

IMG_4766

IMG_5010

IMG_4417